ซิกร์มุซีบัตค่ำที่เจ็ดของมุฮัรร็อม : ทารกน้อย อะลี อัซฆัร (อ.)
Powered by OrdaSoft!
No result.

ซิกร์มุซีบัตค่ำที่เจ็ดของมุฮัรร็อม : ทารกน้อย อะลี อัซฆัร (อ.)

    ในกัรบาลา มีบุคคลสองท่านที่เป็น “บาบุลฮะวาอิจญ์” (ประตูแห่งการวิงวอนขอความต้องการต่างๆ จากอัลลอฮ์) ซึ่งการ “ตะวัซซุ้ล” ผ่านบุคคลทั้งสองจะได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) อย่างง่ายดาย ท่านหนึ่งคือ กอมัรบนีฮาชิม หรือท่านอบัลฟัฎลิ์ อัลอับบาส  และอีกท่านหนึ่งคือ ท่าน “อะลี อัสฆัร” แม้ว่าเด็กทารกผู้นี้จะมีอายุเพียงหกเดือน แต่ท่านเป็นผู้มีเกียรติยิ่ง ณ อัลลอฮ์ (ซ.บ.)

    ท่านเป็นหลักฐาน (สะนัด) ที่ชัดเจนและแข็งแกร่งที่บ่งชี้ถึง “มัซลูมียัต” (การถูกอธรรม) ของบรรดาชะฮีดแห่งกัรบาลา และตลอดไปจะไม่มีใครในโลกสามารถปฏิเสธหลักฐานการถูกอธรรมดังกล่าวนี้ได้อีกเลย  เด็กทารกน้อยอายุหกเดือนผู้นี้มีความผิดอะไรกระนั้นหรือที่พวกเขาต้องฆ่าท่าน? อัลลอฮ์ (ซ.บ.) จะทรงถามบรรดาผู้ฝังลูกๆ ผู้หญิงของตนเองทั้งเป็นในยุคญาฮิลียะฮ์ว่า :

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

“ด้วยความผิดอันใดหรือที่เด็กทารกนี้ถูกฆ่า”

     ในวันกิยามะฮ์ พระองค์ก็จะทรงถามเช่นกันเกี่ยวกับท่านอะลี อัซฆัรว่า :

“ด้วยความผิดอันใดหรือที่อะลีอัซฆัร เด็กทารกวัยหกเดือนผู้นี้ได้ถูกฆ่าในแผ่นดินกัรบะลา”

     ท่านมัรฮูม “มีรซา กุมมี” ได้กล่าวว่า : ทุกครั้งที่ฉันประสบกับปัญหาและความทุกข์ยากต่างๆ ฉันจะขอ “ตะวัซซุล” ต่ออัลลอฮ์ โดยผ่านท่านอะลี อัซฆัร ทารกน้อยวัยหกเดือนบุตรของท่านอบาอับดิลลาฮ์ (อ.) เนื่องจากทารกน้อยผู้นี้มีคุณลักษณะต่างๆ ที่เป็นเฉพาะและมีสถานะที่เป็นพิเศษ ณ อัลลอฮ์ (ซ.บ.)

     คนโตๆ นั้น แม้จะมีร่างกายที่แข็งแรง แต่หากไม่ได้กินอาหารเป็นเวลานานๆ พวกเขาก็ไม่สามารถทนต่อความหิวโหยได้ แต่เด็กทารกวัยหกเดือนนั้นจำเป็นต้องดื่มน้ำและนมเกือบทุกชั่วโมง ความหิวกระหายและความอ่อนแอได้มาประสบกับท่านอะลี อัซฆัร เนื่องจากมารดาของตนไม่มีน้ำนมและน้ำให้ดื่มประทังความหิวกระหาย และไม่สามารถอดทนต่อความแห้งพรากของลำคอของตนได้อีกต่อไป ท่านจึงร้องคร่ำครวญ

     ท่านอะลี อัซฆัร เป็นชะฮีดเพียงคนเดียวที่เสียชีวิตบนหน้าอกและอ้อมกอดของท่านอบาอับดิลลาฮ์ (อ.) คุณลักษณะอีกประการหนึ่งของทารกวัย 6 เดือนผู้นี้คือ ท่านอบาอับดิลลาฮ์ (อ.) ได้ฝังท่านไว้หลังกระโจมค่ายพักต่างๆ ได้ทำนมาซมัยยิตให้ท่านและวิงวอนขอต่อพระผู้เป็นเจ้าให้ตนเองมีความอดทนอดกลั้นต่อมุซีบัตนี้

     อีกประการหนึ่งจากคุณลักษณะเฉพาะของทารกน้อยผู้นี้คือ หลุมฝังศพของท่านถูกปิดบังไว้โดยไม่มีใครรู้ มีรายงานว่าท่านได้ถูกฝังอยู่หลังกระโจมค่ายพักต่างๆ แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสถานที่เฉพาะเจาะจงของหลุมฝังศพของท่านอยู่ตรงไหน บางทีไม่มีมุซีบัตใดที่จะทำให้หัวใจของบรรดาอะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) เจ็บปวดมากไปกว่ามุซีบัตนี้

     เมื่อมุคตารได้ยืนหยัดขึ้นต่อสู้เพื่อล้างแค้นให้กับเลือดของบรรดาชะฮีดแห่งกัรบาลา “มันฮาล” ได้กล่าวว่า : "เปล่า! เขาไม่ได้จับกุมหรือสังหารฮัรมะละฮ์ เขายังคงอยู่ในกูฟะฮ์และยังมีชีวิตอยู่” สีหน้าของท่านอิมามซัจญาด (อ.) ได้เปลี่ยนไปอย่างหน้าประหลาด ท่านได้ยกมือขึ้นและวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ให้สาปแช่งฮัรมะละฮ์ว่า :

اللهم اذقه حر الحديد، اللهم اذقه حر النار

“โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดทำให้เขาลิ้มรสความร้อนของเหล็กด้วยเถิด! โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดทำให้เขาลิ้มรสความร้อนของไฟด้วยเถิด!”

     เมื่อมัลฮานเดินทางกลับไปถึงกูฟะฮ์ เขาได้ไปพบกับมุคตาร ทันใดนั้นเองเขาก็พบว่า ประชาชนได้นำตัวฮัรมะละฮ์มายังมุคตาร มุคตารได้ออกคำสั่งให้ตัดมือตัดเท้าของเขาและโยนเขาเข้าสู่กองไฟ

     มันฮาลได้เล่าเรื่องราวที่เขาไปพบกับท่านอิมามซัจญาด (อ.) และการขอดุอาอ์สาปแช่งฮัรมะละฮ์ของท่านอิมาม (อ.) ให้มุคตารฟัง มุคตารรู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างมากที่ความต้องการและดุอาอ์ของท่านอิมามซัจญาด (อ.) ได้บรรลุความเป็นจริงด้วยมือของเขา

     “ฮัรมะละฮ์” ชายที่โฉดชั่วผู้นี้ได้กระทำอย่างไรกับท่านอะลี อัซฆัรกระนั้นหรือ? ....

     ในหนังสือ “อัลลุฮูฟ” ของท่านซัยยิดอิบนิฏอวูซได้บันทึกไว้ว่า : เมื่อท่านอบาอับดิลลาฮ์ (อ.) ได้เห็นบรรดาเด็กๆ และบรรดาผู้ช่วยเหลือของท่านได้ถูกสังหารจนหมดแล้ว  ท่านได้ตะโกนขึ้นว่า :

هَلْ مِنْ ذَابٍّ یَذُبُّ عَنْ حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص

“มีผู้ปกป้องคนใดไหมที่จะให้การปกป้องครอบครัวของท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ)”

 هَلْ مِنْ مُوَحِّدٍ یَخَافُ اللَّهَ فِینَا

“มีผู้ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวคนใดบ้างไหมที่จะเกรงกลัวอัลลอฮ์ในเรื่องของพวกเรา”

 هَلْ مِنْ مُغِیثٍ یَرْجُو اللَّهَ بِإِغَاثَتِنَا

“มีผู้ช่วยเหลือคนใดบ้างไหมที่มุ่งหวังในอัลลอฮ์ด้วยการช่วยเหลือเรา”

هَلْ مِنْ مُعِینٍ یَرْجُو مَا عِنْدَ اللَّهِ فِی إِعَانَتِنَا

“มีผู้ช่วยเหลือคนใดบ้างไหมที่มุ่งหวังสิ่งที่มีอยู่ ณ อัลลอฮ์ในการให้ความช่วยเหลือแก่เรา”

     ในช่วงเวลานี้เองที่เสียงร่ำไห้ของบรรดาสตรีจากกระโจมค่ายพักต่างๆ ได้ดังขึ้น ท่านอบาอับดิลลาฮ์ (อ.) ได้กลับไปที่กระโจมค่ายพัก บีบีซัยนับ (ซะลามุลลอฮิ อะลัยฮา) ซึ่งอุ้มท่านอะลี อัซฆัรอยู่ในอ้อมแขน ได้ส่งทารกน้อยผู้นี้ให้แก่ท่านอบาอับดิลลาฮ์ (อ.) และกล่าวว่า : “โอ้พี่จ๋า! อะลี อัซฆัรกระหายน้ำ สามวันแล้วที่เขาไม่ได้ดื่มน้ำ จงขอน้ำให้เขาได้ดื่มกินสักอึกหน่อยเถิด”

     ท่านอิมามฮุเซน (อ.) ได้อุ้มท่านอะลี อัซฆัร ชูขึ้น และตระโกนไปยังเหล่าศัตรูว่า :

یا قَوْمِ، إِنْ لَمْ تَرْحَمُونی فَارْحَمُوا هذَا الطِّفْلَ

“โอ้หมู่ชนเอ๋ย! หากพวกเจ้าไม่เมตตาสงสารฉัน อย่างน้อยพวกเจ้าก็จงเมตตาสงสารทารกน้อยผู้นี้เถิด”

یا قَوْمِ قَدْ قَتَلْتُمْ أَخی وَ أَوْلادی وَ أَنْصارِی وَ ما بَقِی غَیْرُ هذَا الطِّفْلِ، وَ هُوَ یَتَلَظّى‏ عَطَشَاً مِنْ غَیْرِ ذَنْبٍ اتاهُ إِلَیْکُمْ، فَاسْقُوهُ شَرْبَهً مِنَ الْماءِ

“โอ้หมู่ชนเอ๋ย! พวกเจ้าได้เข่นฆ่าน้องชายของฉัน ลูกๆ ของฉันและผู้ช่วยเหลือของฉันจนหมดสิ้นแล้ว ไม่มีใครเหลืออีกแล้วนอกจากทารกน้อยผู้นี้ เขากำลังทุรนทุรายด้วยความกระหาย เขาไม่มีความผิดอะไร ฉันนำเขามายังพวกเจ้า เพื่อที่จะขอน้ำให้กับเขาเพื่อที่ว่าน้ำนั้นจะได้ดับกระหายให้แก่เขา" ท่านยังกล่าวกับพวกเขาอีกว่า : “หากแม้นพวกเจ้าไม่เมตตาต่อฉัน อย่างน้อยพวกเจ้าก็จงเมตตาสงสารทารกน้อยวัยหกเดือนผู้นี้เถิด เขาไม่ได้ทำผิดอะไร?”

     ในตอนนั้นเองฮัรมะละฮ์ (ละนะตุลลอฮิ อะลัยฮ์) ได้กล่าวกับอุมัร อิบนุซะอัดว่า : “จะให้ข้าพเจ้ายิงลูกธนูไปที่พ่อ หรือยิงไปที่เด็กทารกดี?”

     “ฮัรมะละฮ์” ชายที่โฉดชั่วผู้นี้ได้กระทำอะไรกับหัวใจของท่านอบาอับดิลลาฮ์ (อ.) อย่างนั้นหรือ? ....

     ทันใดนั้นเองท่านอบาอับดิลลาฮ์ (อ.) ก็ได้เห็นลูกธนู3แฉกได้ปักลงที่ลำคอของอะลี อัซฆัร และทารกน้อยวัยหกเดือนก็ได้ดิ้นอยู่กับเลือดของตนเอง... ท่านทั่งหลายจงดูเอาเถิดว่า ทารกเพียงแค่ 6 เดือน จะทนกับสภาพนั้นได้แค่ไหน!? ลำคอน้อยๆ นี้ที่ถูกลูกธนูที่ดอกของมันเป็น 3 แฉกปักเข้าไปจะมีสภาพเป็นเช่นไร!?  ท่านทั้งหลายจงจินตนาการดูเถิดว่า ท่านอิมามฮุเซน (อ.) ผู้เป็นพ่อที่ต้องเห็นแก้วตาดวงใจดวงน้อยๆ ของตนถูกลูกธนูปักเข้าไปที่ลำคอ หัวใจท่านจะทุกข์ทรมาณขนาดไหน ... และแล้วก็มีเสียงเรียกท่านอบาอับดิลลาฮ์ (อ.) ว่า :

دعوه یا حسین

“จงมอบเขา (มาให้ข้า) เถิด โอ้ฮุเซน”

     ท่านอบาอับดิลลาฮ์ (อ.) ได้ใช้มือทั้งสองของท่านรองเลือดที่ลำคอของอะลี ฮัซฆัร และสาดมันขึ้นสู่ท้องฟ้า ท่านอิมามบากิร (อ.) ได้กล่าวว่า เลือดจากลำคอของอะลี อัซฆัร ไม่ได้ตกกลับลงมาบนแผ่นดินอีกเลยแม้แต่เพียงหยดเดียว

     มีรายงานว่า เมื่อท่านอบาอับดิลลาฮ์ (อ.) ได้นำญะนาซะฮ์ (ศพ) ของท่านอะลี อัซฆัรกลับมายังกระโจมค่ายพักในสภาพที่ห่อผ้าหุ้มกายของทารกน้อยที่เปื้อนไปด้วยเลือด   ท่านหญิงซะกีนะฮ์  ได้ออกมาต้อนรับและกล่าวว่า : โอ้พ่อจ๋า! หนูคิดว่าท่านได้ให้อะลี อัซฆัรได้ดื่มน้ำแล้วใช่ไหม? ท่านอิมาม (อ.) กล่าวว่า : เขาได้อิ่มแล้ว แต่ไม่ใช่ด้วยน้ำ แต่เขาอิ่มด้วยธนูของศัตรู

لاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم

أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ


แหล่งที่มา

1.อัลลุฮูฟ ฟี ก็อตลา อัฏฏุฟูฟ, ซัยยิดอิบนุฏอวูซ

2.นะฟะซุลมะฮ์มูม, เชคอับบาซกุมมี

3.ซะฟียะตุลบิฮาร, เชคอับบาซกุมมี


บทความ : เชคมุฮัมมัดนาอีม ประดับญาติ

Copyright © 2018 SAHIBZAMAN.NET- สื่อเรียนรู้สำหรับอิสระชนคนรุ่นใหม่

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 127 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

1468616
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
127
686
1391
1462027
5852
25612
1468616

อ 09 ส.ค. 2022 :: 03:05:53