ซิกร์มุซีบัตค่ำที่เจ็ดของมุฮัรร็อม : ทารกน้อย อะลี อัซฆัร (อ.)
Powered by OrdaSoft!

ซิกร์มุซีบัตค่ำที่เจ็ดของมุฮัรร็อม : ทารกน้อย อะลี อัซฆัร (อ.)

    ในกัรบาลา มีบุคคลสองท่านที่เป็น “บาบุลฮะวาอิจญ์” (ประตูแห่งการวิงวอนขอความต้องการต่างๆ จากอัลลอฮ์) ซึ่งการ “ตะวัซซุ้ล” ผ่านบุคคลทั้งสองจะได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) อย่างง่ายดาย ท่านหนึ่งคือ กอมัรบนีฮาชิม หรือท่านอบัลฟัฎลิ์ อัลอับบาส  และอีกท่านหนึ่งคือ ท่าน “อะลี อัสฆัร” แม้ว่าเด็กทารกผู้นี้จะมีอายุเพียงหกเดือน แต่ท่านเป็นผู้มีเกียรติยิ่ง ณ อัลลอฮ์ (ซ.บ.)

    ท่านเป็นหลักฐาน (สะนัด) ที่ชัดเจนและแข็งแกร่งที่บ่งชี้ถึง “มัซลูมียัต” (การถูกอธรรม) ของบรรดาชะฮีดแห่งกัรบาลา และตลอดไปจะไม่มีใครในโลกสามารถปฏิเสธหลักฐานการถูกอธรรมดังกล่าวนี้ได้อีกเลย  เด็กทารกน้อยอายุหกเดือนผู้นี้มีความผิดอะไรกระนั้นหรือที่พวกเขาต้องฆ่าท่าน? อัลลอฮ์ (ซ.บ.) จะทรงถามบรรดาผู้ฝังลูกๆ ผู้หญิงของตนเองทั้งเป็นในยุคญาฮิลียะฮ์ว่า :

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

“ด้วยความผิดอันใดหรือที่เด็กทารกนี้ถูกฆ่า”

     ในวันกิยามะฮ์ พระองค์ก็จะทรงถามเช่นกันเกี่ยวกับท่านอะลี อัซฆัรว่า :

“ด้วยความผิดอันใดหรือที่อะลีอัซฆัร เด็กทารกวัยหกเดือนผู้นี้ได้ถูกฆ่าในแผ่นดินกัรบะลา”

     ท่านมัรฮูม “มีรซา กุมมี” ได้กล่าวว่า : ทุกครั้งที่ฉันประสบกับปัญหาและความทุกข์ยากต่างๆ ฉันจะขอ “ตะวัซซุล” ต่ออัลลอฮ์ โดยผ่านท่านอะลี อัซฆัร ทารกน้อยวัยหกเดือนบุตรของท่านอบาอับดิลลาฮ์ (อ.) เนื่องจากทารกน้อยผู้นี้มีคุณลักษณะต่างๆ ที่เป็นเฉพาะและมีสถานะที่เป็นพิเศษ ณ อัลลอฮ์ (ซ.บ.)

     คนโตๆ นั้น แม้จะมีร่างกายที่แข็งแรง แต่หากไม่ได้กินอาหารเป็นเวลานานๆ พวกเขาก็ไม่สามารถทนต่อความหิวโหยได้ แต่เด็กทารกวัยหกเดือนนั้นจำเป็นต้องดื่มน้ำและนมเกือบทุกชั่วโมง ความหิวกระหายและความอ่อนแอได้มาประสบกับท่านอะลี อัซฆัร เนื่องจากมารดาของตนไม่มีน้ำนมและน้ำให้ดื่มประทังความหิวกระหาย และไม่สามารถอดทนต่อความแห้งพรากของลำคอของตนได้อีกต่อไป ท่านจึงร้องคร่ำครวญ

     ท่านอะลี อัซฆัร เป็นชะฮีดเพียงคนเดียวที่เสียชีวิตบนหน้าอกและอ้อมกอดของท่านอบาอับดิลลาฮ์ (อ.) คุณลักษณะอีกประการหนึ่งของทารกวัย 6 เดือนผู้นี้คือ ท่านอบาอับดิลลาฮ์ (อ.) ได้ฝังท่านไว้หลังกระโจมค่ายพักต่างๆ ได้ทำนมาซมัยยิตให้ท่านและวิงวอนขอต่อพระผู้เป็นเจ้าให้ตนเองมีความอดทนอดกลั้นต่อมุซีบัตนี้

     อีกประการหนึ่งจากคุณลักษณะเฉพาะของทารกน้อยผู้นี้คือ หลุมฝังศพของท่านถูกปิดบังไว้โดยไม่มีใครรู้ มีรายงานว่าท่านได้ถูกฝังอยู่หลังกระโจมค่ายพักต่างๆ แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสถานที่เฉพาะเจาะจงของหลุมฝังศพของท่านอยู่ตรงไหน บางทีไม่มีมุซีบัตใดที่จะทำให้หัวใจของบรรดาอะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) เจ็บปวดมากไปกว่ามุซีบัตนี้

     เมื่อมุคตารได้ยืนหยัดขึ้นต่อสู้เพื่อล้างแค้นให้กับเลือดของบรรดาชะฮีดแห่งกัรบาลา “มันฮาล” ได้กล่าวว่า : "เปล่า! เขาไม่ได้จับกุมหรือสังหารฮัรมะละฮ์ เขายังคงอยู่ในกูฟะฮ์และยังมีชีวิตอยู่” สีหน้าของท่านอิมามซัจญาด (อ.) ได้เปลี่ยนไปอย่างหน้าประหลาด ท่านได้ยกมือขึ้นและวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ให้สาปแช่งฮัรมะละฮ์ว่า :

اللهم اذقه حر الحديد، اللهم اذقه حر النار

“โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดทำให้เขาลิ้มรสความร้อนของเหล็กด้วยเถิด! โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดทำให้เขาลิ้มรสความร้อนของไฟด้วยเถิด!”

     เมื่อมัลฮานเดินทางกลับไปถึงกูฟะฮ์ เขาได้ไปพบกับมุคตาร ทันใดนั้นเองเขาก็พบว่า ประชาชนได้นำตัวฮัรมะละฮ์มายังมุคตาร มุคตารได้ออกคำสั่งให้ตัดมือตัดเท้าของเขาและโยนเขาเข้าสู่กองไฟ

     มันฮาลได้เล่าเรื่องราวที่เขาไปพบกับท่านอิมามซัจญาด (อ.) และการขอดุอาอ์สาปแช่งฮัรมะละฮ์ของท่านอิมาม (อ.) ให้มุคตารฟัง มุคตารรู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างมากที่ความต้องการและดุอาอ์ของท่านอิมามซัจญาด (อ.) ได้บรรลุความเป็นจริงด้วยมือของเขา

     “ฮัรมะละฮ์” ชายที่โฉดชั่วผู้นี้ได้กระทำอย่างไรกับท่านอะลี อัซฆัรกระนั้นหรือ? ....

     ในหนังสือ “อัลลุฮูฟ” ของท่านซัยยิดอิบนิฏอวูซได้บันทึกไว้ว่า : เมื่อท่านอบาอับดิลลาฮ์ (อ.) ได้เห็นบรรดาเด็กๆ และบรรดาผู้ช่วยเหลือของท่านได้ถูกสังหารจนหมดแล้ว  ท่านได้ตะโกนขึ้นว่า :

هَلْ مِنْ ذَابٍّ یَذُبُّ عَنْ حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص

“มีผู้ปกป้องคนใดไหมที่จะให้การปกป้องครอบครัวของท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ)”

 هَلْ مِنْ مُوَحِّدٍ یَخَافُ اللَّهَ فِینَا

“มีผู้ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวคนใดบ้างไหมที่จะเกรงกลัวอัลลอฮ์ในเรื่องของพวกเรา”

 هَلْ مِنْ مُغِیثٍ یَرْجُو اللَّهَ بِإِغَاثَتِنَا

“มีผู้ช่วยเหลือคนใดบ้างไหมที่มุ่งหวังในอัลลอฮ์ด้วยการช่วยเหลือเรา”

هَلْ مِنْ مُعِینٍ یَرْجُو مَا عِنْدَ اللَّهِ فِی إِعَانَتِنَا

“มีผู้ช่วยเหลือคนใดบ้างไหมที่มุ่งหวังสิ่งที่มีอยู่ ณ อัลลอฮ์ในการให้ความช่วยเหลือแก่เรา”

     ในช่วงเวลานี้เองที่เสียงร่ำไห้ของบรรดาสตรีจากกระโจมค่ายพักต่างๆ ได้ดังขึ้น ท่านอบาอับดิลลาฮ์ (อ.) ได้กลับไปที่กระโจมค่ายพัก บีบีซัยนับ (ซะลามุลลอฮิ อะลัยฮา) ซึ่งอุ้มท่านอะลี อัซฆัรอยู่ในอ้อมแขน ได้ส่งทารกน้อยผู้นี้ให้แก่ท่านอบาอับดิลลาฮ์ (อ.) และกล่าวว่า : “โอ้พี่จ๋า! อะลี อัซฆัรกระหายน้ำ สามวันแล้วที่เขาไม่ได้ดื่มน้ำ จงขอน้ำให้เขาได้ดื่มกินสักอึกหน่อยเถิด”

     ท่านอิมามฮุเซน (อ.) ได้อุ้มท่านอะลี อัซฆัร ชูขึ้น และตระโกนไปยังเหล่าศัตรูว่า :

یا قَوْمِ، إِنْ لَمْ تَرْحَمُونی فَارْحَمُوا هذَا الطِّفْلَ

“โอ้หมู่ชนเอ๋ย! หากพวกเจ้าไม่เมตตาสงสารฉัน อย่างน้อยพวกเจ้าก็จงเมตตาสงสารทารกน้อยผู้นี้เถิด”

یا قَوْمِ قَدْ قَتَلْتُمْ أَخی وَ أَوْلادی وَ أَنْصارِی وَ ما بَقِی غَیْرُ هذَا الطِّفْلِ، وَ هُوَ یَتَلَظّى‏ عَطَشَاً مِنْ غَیْرِ ذَنْبٍ اتاهُ إِلَیْکُمْ، فَاسْقُوهُ شَرْبَهً مِنَ الْماءِ

“โอ้หมู่ชนเอ๋ย! พวกเจ้าได้เข่นฆ่าน้องชายของฉัน ลูกๆ ของฉันและผู้ช่วยเหลือของฉันจนหมดสิ้นแล้ว ไม่มีใครเหลืออีกแล้วนอกจากทารกน้อยผู้นี้ เขากำลังทุรนทุรายด้วยความกระหาย เขาไม่มีความผิดอะไร ฉันนำเขามายังพวกเจ้า เพื่อที่จะขอน้ำให้กับเขาเพื่อที่ว่าน้ำนั้นจะได้ดับกระหายให้แก่เขา" ท่านยังกล่าวกับพวกเขาอีกว่า : “หากแม้นพวกเจ้าไม่เมตตาต่อฉัน อย่างน้อยพวกเจ้าก็จงเมตตาสงสารทารกน้อยวัยหกเดือนผู้นี้เถิด เขาไม่ได้ทำผิดอะไร?”

     ในตอนนั้นเองฮัรมะละฮ์ (ละนะตุลลอฮิ อะลัยฮ์) ได้กล่าวกับอุมัร อิบนุซะอัดว่า : “จะให้ข้าพเจ้ายิงลูกธนูไปที่พ่อ หรือยิงไปที่เด็กทารกดี?”

     “ฮัรมะละฮ์” ชายที่โฉดชั่วผู้นี้ได้กระทำอะไรกับหัวใจของท่านอบาอับดิลลาฮ์ (อ.) อย่างนั้นหรือ? ....

     ทันใดนั้นเองท่านอบาอับดิลลาฮ์ (อ.) ก็ได้เห็นลูกธนู3แฉกได้ปักลงที่ลำคอของอะลี อัซฆัร และทารกน้อยวัยหกเดือนก็ได้ดิ้นอยู่กับเลือดของตนเอง... ท่านทั่งหลายจงดูเอาเถิดว่า ทารกเพียงแค่ 6 เดือน จะทนกับสภาพนั้นได้แค่ไหน!? ลำคอน้อยๆ นี้ที่ถูกลูกธนูที่ดอกของมันเป็น 3 แฉกปักเข้าไปจะมีสภาพเป็นเช่นไร!?  ท่านทั้งหลายจงจินตนาการดูเถิดว่า ท่านอิมามฮุเซน (อ.) ผู้เป็นพ่อที่ต้องเห็นแก้วตาดวงใจดวงน้อยๆ ของตนถูกลูกธนูปักเข้าไปที่ลำคอ หัวใจท่านจะทุกข์ทรมาณขนาดไหน ... และแล้วก็มีเสียงเรียกท่านอบาอับดิลลาฮ์ (อ.) ว่า :

دعوه یا حسین

“จงมอบเขา (มาให้ข้า) เถิด โอ้ฮุเซน”

     ท่านอบาอับดิลลาฮ์ (อ.) ได้ใช้มือทั้งสองของท่านรองเลือดที่ลำคอของอะลี ฮัซฆัร และสาดมันขึ้นสู่ท้องฟ้า ท่านอิมามบากิร (อ.) ได้กล่าวว่า เลือดจากลำคอของอะลี อัซฆัร ไม่ได้ตกกลับลงมาบนแผ่นดินอีกเลยแม้แต่เพียงหยดเดียว

     มีรายงานว่า เมื่อท่านอบาอับดิลลาฮ์ (อ.) ได้นำญะนาซะฮ์ (ศพ) ของท่านอะลี อัซฆัรกลับมายังกระโจมค่ายพักในสภาพที่ห่อผ้าหุ้มกายของทารกน้อยที่เปื้อนไปด้วยเลือด   ท่านหญิงซะกีนะฮ์  ได้ออกมาต้อนรับและกล่าวว่า : โอ้พ่อจ๋า! หนูคิดว่าท่านได้ให้อะลี อัซฆัรได้ดื่มน้ำแล้วใช่ไหม? ท่านอิมาม (อ.) กล่าวว่า : เขาได้อิ่มแล้ว แต่ไม่ใช่ด้วยน้ำ แต่เขาอิ่มด้วยธนูของศัตรู

لاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم

أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ


แหล่งที่มา

1.อัลลุฮูฟ ฟี ก็อตลา อัฏฏุฟูฟ, ซัยยิดอิบนุฏอวูซ

2.นะฟะซุลมะฮ์มูม, เชคอับบาซกุมมี

3.ซะฟียะตุลบิฮาร, เชคอับบาซกุมมี


บทความ : เชคมุฮัมมัดนาอีม ประดับญาติ

Copyright © 2018 SAHIBZAMAN.NET- สื่อเรียนรู้สำหรับอิสระชนคนรุ่นใหม่

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 58 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

0867255
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
236
853
3552
859285
21206
26088
867255

พฤ 29 ต.ค. 2020 :: 07:01:27