ครรลองจริยธรรม
Powered by OrdaSoft!

คำสอนของอัลกุรอาน สำหรับการดำเนินชีวิตที่ดีกว่า"ในอิสลาม "การทำดีต่อผู้อื่น" การแสดงเพื่อตอบโต้ต่อการกระทำที่ไม่ดีต่างๆ ของพวกเขาถูกนับว่าเป็นวิธีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อื่น ซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นสื่อในการดึงดูดและปรับปรุงพฤติกรรมของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของสังคมอีกด้วย"...

สิทธิของพี่น้องร่วมศาสนา ตอนที่ 1แกนหลักของบรรดาผู้ศรัทธานั้น คือ พระผู้เป็นเจ้า ท่านศาสดา (ซ็อลฯ) และอะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) และจำเป็นเหนือพวกเขาที่จะต้องรวมตัวและประสานสัมพันธ์ต่อกันในทุกๆ กิจการบนแกนหลักนี้ และจงหลีกเลี่ยงจากความแตกแยกและการออกห่างจากกัน เพื่อจะทำให้พวกเขาบรรลุสู่เป้าหมายต่างๆ แห่งความศรัทธา (อีหม่าน) ของตน.....

หน้าที่ของภรรยา ที่พึ่งปฏิบัติต่อสามีหญิงใดก็ตามที่ปรนนิบัติสามีของนางเป็นเวลาเจ็ดวัน อัลลอฮ์จะทรงปิดประตูทั้งเจ็ดของนรกจากนาง และจะทรงเปิดประตูทั้งแปดของสวรรค์แก่นาง โดยที่นางจะผ่านเข้าจากประตูใดก็ตามที่นางประสงค์.......

บทบาทของสามี กับการดูแลเอาใส่ใจภรรยา คุณค่าของการมีอยู่ของภรรยาในบ้านนั้นมีมากถึงขั้นที่นางได้ถูกนับเป็นหนี่งในปัจจัยของการผ่อนคลายและความสงบสุขสำหรับชีวิตของสุภาพบุรุษ และการพูดคุยกับนางถือเป็นหนึ่งในการกระทำที่ดีและน่าสรรเสริญ..........

บทขอพร (ดุอาอ์) สำหรับบุตรธิดาสมควรยิ่งที่คนเรานอกเหนือจากการอบรมขัดเกลา (ตัรบียะฮ์) และการทำดีต่อลูกๆ แล้ว เขาจะวิงวอนขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้แก่พวกเขา และจงวิงวอนขอด้วยบทดุอาอ์ที่มีรายงานมาจากท่านอิมามซัยนุลอาบิดีน (อ.) 

สิทธิของบุตร และ หน้าที่การดูแลบุตร ลูกๆ คือความไว้วางใจ (อะมานะฮ์) ความโปรดปรานและเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า และบิดามารดามีหน้าที่รับผิดชอบต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต การให้การศึกษาและการอบรมขัดเกลา (ตัรบียะฮ์) พวกเขาและในการให้การอบรมขัดเกลาที่ดีแก่พวกเขานั้น บิดามารดาจะได้รับรางวัลตอบแทน.....

ผลรางวัลของการทำดีและโทษทัณฑ์ของการทำลายครอบครัว     สถาบันครอบครัวเป็นศูนย์กลางแห่งแรกของการเจริญเติบโตและความสงบสุขของมนุษย์ ซึ่งการดูแลมันถือเป็นความรับผิดชอบที่หนักหน่วงและจะเป็นสื่อของความรอดพ้นจากความทุกข์ยากและการถูกลงโทษทั้งในโลกนี้และในปรโลก...

บทขอพร ( ดุอาอ์ ) สำหรับบิดา มารดาสมควรยิ่งสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่นอกเหนือจากการทำดีต่อบิดามารดาแล้ว พวกเขาจะวิงวอนขอพรให้แก่บุคคลทั้งสองด้วยกับบทดุอาอ์ของท่านอิมามซัจญาด (อ.) และวอนขอต่อพระผู้เป็นให้ประทานความสำเร็จแก่ตนในการแสดงมารยาท การให้เกียรติและการทำดีต่อท่านทั้งสอง......

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 86 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

0770951
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
298
609
4684
761581
7168
19619
770951

ส 11 ก.ค. 2020 :: 12:19:12