การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน คือการเตรียมพื้นฐานการปรากฏตัวของอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.)
Powered by OrdaSoft!

การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน  คือการเตรียมพื้นฐานการปรากฏตัวของอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.)

      บางคนคาดคิดว่าการปรากฏตัว (ซุฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) จะเกิดขึ้นภายในค่ำคืนเดียว โดยไม่จำเป็นต้องมีการเตรียมการและเตรียมพื้นฐานใดๆ  ในขณะที่ทุกๆ การปฏิวัติและทุกขบวนการต่อสู้เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายต่างๆ ขั้นสูงสุดของตนนั้นจำเป็นต้องมีการเตรียมพื้นฐานและเตรียมความพร้อมต่างๆ  การเรียกร้องเชิญชวนและการยืนหยัดต่อสู้ในระดับโลกของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) ผู้ถูกสัญญาและผู้ถูกรอคอยนั้น ก็จำเป็นต้องมีการเตรียมพื้นฐานและสภาพเงื่อนไขต่างๆ ที่เหมาะสม และแน่นอนยิ่งว่าจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมต่างๆ ที่จะนำไปสู่การปฏิวัติครั้งใหญ่และการปรากฏตัวของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) จวบจนถึงการปรากฏตัวของท่าน

      ท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ.) ถือว่าการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านคือการปูพื้นฐานสำหรับการปรากฏตัว (ซุฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) และด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เอง ท่านจึงถือว่าการปฏิวัตินี้จึงเป็นหนึ่งในการปฏิวัติระดับโลกและชาวมุสลิมทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องทำการต่อสู้กับความอธรรมและการกดขี่

จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติใหญ่ของโลกอิสลาม

     ท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ.) สถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่ของการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน  ได้กล่าวในเรื่องนี้ว่า  : “เราหวังว่าการปฏิวัติครั้งนี้ จะกลายเป็นการปฏิวัติระดับโลก และเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการปรากฏตัว (ซุฮูร) ของท่านบะกียะตุลลอฮ์ (ดวงวิญญาณของเราขอพลีแด่ท่าน)” (1)

     นอกจากนี้ในคำพูดอีกส่วนหนึ่งของท่าน ท่านได้ถือว่า การปฏิวัติของอิหร่านคือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) โดยที่ท่านได้กล่าวว่า : “การปฏิวัติของประชาชนอิหร่าน คือจุดเริ่มต้นการปฏิวัติครั้งใหญ่ของโลกอิสลามภายใต้การนำของท่านฮุจญะฮ์ อิมามมะฮ์ดี (เราขอพลีดวงวิญญาณของเราเพื่อท่าน) ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงกรุณาเหนือมวลมุสลิมและพลเมืองโลก และพระองค์ทรงกำหนดให้การปรากฏตัว (ซุฮูร) และการคลี่คล้ายความทุกข์ยาก (ฟะรัจญ์) ของท่านอยู่ในปัจจุบันกาล” (2)

     แน่นอนยิ่งว่าคำพูดของนักวิชาการผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ เป็นการประมวลมาจากริวายะฮ์ (คำรายงาน) และฮะดีษ (วจนะ) ต่างๆ ของบรรดาผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ของศาสนา ดังเช่นที่ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ได้กล่าวว่า :

يخرُجُ ناسٌ مِنَ المَشرِقِ فَيوَطِّئونَ لِلمَهدي سُلطانَه

“ประชาชนจากดินแดนตะวันออก จะยืนหยัดขึ้นต่อสู้ โดยที่พวกเขาจะเตรียมพื้นฐานสำหรับการปกครองของมะฮ์ดี” (3)

การส่งออกการปฏิวัติอิสลามไปทั่วโลก

     ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เอง ท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ.) จึงถือว่าการปฏิวัติอิสลามนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะประเทศอิหร่าน  แต่ท่านได้กล่าวว่า : “ด้วยพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า เราจะทำลายมือแห่งการรุกรานและการกดขี่ของบรรดาผู้กดขี่ทั้งหมดในประเทศอิสลามทั้งหลาย และด้วยกับการส่งออกการปฏิวัติของเราซึ่งในความเป็นจริงแล้วคือการส่งออกอิสลามที่แท้จริงและการอธิบายบทบัญญัติแห่งศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) นั้น เราจะทำให้อำนาจการครอบงำและความอธรรมของบรรดาผู้สวาปามโลกสิ้นสุดลง และด้วยการช่วยเหลือของพระผู้เป็นเจ้า เราจะปูทางสำหรับการปรากฏตัวของผู้ช่วยให้รอด ผู้ปฏิรูปผู้ยิ่งใหญ่ และผู้นำแห่งพระเจ้า คือท่านอิมามแห่งยุคสมัย –เราขอพลีดวงวิญญาณของเราแด่ท่าน” (4)

      และท่านถือว่าเป้าหมายของการปฏิวัติ คือการธำรงอิสลามและการทำลายความอยุติธรรมและการโค่นล้มบรรดาผู้ปกครองทรราช โดยที่ท่านกล่าวว่า :

     “อินชาอัลลอฮ์ (หากพระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์)  เราจะนำเอาอิสลาม (ที่แท้จริง) ตามที่มันเป็นมาใช้ปกครองในประเทศของเรา และชาวมุสลิมของโลกก็จะนำเอาอิสลามมาใช้ปกครองในประเทศของพวกเขา และโลกจะเป็นโลกอิสลาม  และการกดขี่ ความอธรรมและการใช้อำนาจบีบบังคับจะถูกกำจัดออกไปจากโลกนี้  และ (นี่) คือ การเตรียมพื้นฐานสำหรับการปรากฏตัว (ซุฮูร) ของท่านวะลียุ้ลอัศริ์ (ผู้ปกครองแห่งยุคสมัย) - เราขอพลีดวงวิญญาณของเราแด่ท่าน” (5)

      จากคำพูดต่างๆ อันทรงคุณค่าของท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ.) ผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ของการปฏิวัติ เราได้รับรู้ว่า การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านได้เกิดขึ้นเพื่อปูทางสู่การปฏิวัติโลกของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) และนี่คือหน้าที่สำคัญยิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของสมาชิกของสังคมแต่ละคน ที่จะไม่ปล่อยให้การปฏิวัตินี้ออกห่างจากแนวทางหลักของมัน

ย่างก้าวแรกในหนทางของอำนาจการปกครองของอิสลาม

      ท่านอายะตุลลอฮ์อะลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดได้กล่าว ในเรื่องนี้ว่า : " ... ย่างก้าวแรกสำหรับอำนาจการปกครองของอิสลามและสำหรับการชนชาติมุสลิมทั้งหลายจะเข้าใกล้ยุคแห่งการปรากฏตัว (ซุฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี ผู้ถูกสัญญา – ดวงวิญญาณของเราขอพลีเพื่อท่าน – นั้น จะถูกกระทำโดยสื่อชนชาติอิหร่าน และนั่นก็คือ การสถาปนาอำนาจการปกครองของคัมภีร์อัลกุรอาน” (6)

      และท่านยังกล่าวอีกเช่นกันว่า : “จำเป็นที่เราจะต้องรู้ว่า การปรากฏตัว (ซุฮูร) ของท่านวะลียุ้ลอัศริ์ (ผู้ปกครองแห่งยุคสมัย) – ขออัลลอฮ์ทรงประทานพรแด่ท่าน –  นั้น ดังเช่นที่มันได้ถูกเข้าใกล้ไปแล้วย่างก้าวหนึ่งโดยสื่อการปฏิวัติของเรา ด้วยกับการปฏิวัตินี้เช่นกันที่จะสามารถเข้าใกล้ได้มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ประชาชนที่ได้ทำการปฏิวัตินี้และผู้ที่ได้นำพาตัวเองเข้าเข้าใกล้อิมานแห่งยุคสมัยของพวกเขาไปแล้วหนึ่งก้าวนี้ พวกเขาสามารถที่ย่างก้าวต่อๆ ไปเพื่อนำพาตัวของพวกเขาเองเข้าใกล้ (การมาของ) ท่านอิมามซะมาน (อ.ญ.) ให้มากยิ่งขึ้น” (7)

การเริ่มต้นภารกิจของท่านจากทางทิศตะวันออก

      บรรดาแหล่งอ้างอิงทางริวายะฮ์ (คำรายงาน) ทั้งหมดทั้งของชีอะฮ์และของซุนนี มีทัศนะความเห็นตรงกันว่า การปรากฏกาย (ซุฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) จะเกิดขึ้นภายหลังจากขบวนการเคลื่อนไหวต่อสู้หนึ่งซึ่งเตรียมพื้นฐานสำหรับการปรากฏตัว (ซุฮูร) ของท่าน ในขบวนการเคลื่อนไหวต่อสู้นี้ บรรดาทหารจากอิหร่านจะเป็นผู้จัดเตรียมพื้นฐานสำหรับการบัญชาการของของท่าน และบุคคลสำคัญชาวอิหร่านผู้ถูกสัญญาไว้สองท่าน คือ “ซัยยิดคูราซานี” หรือ “ฮาชิมี คูราซานี” และผู้ช่วยเหลือของท่าน คือ “ชุอัยบ์ บินซอและห์” จะมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในเรื่องนี้

      มีรายงานจากท่านอิมามบากิร (อ.) ซึ่งท่านกล่าวว่า :

كَانّي بِقَومٍ قَد خَرَجُوا بِالمَشرِقِ يطلُبونَ الحَقَّ فَلايعطُونَهُ ثُمَّ يطلُبونَهُ فَلايعطُونَهُ فَاِذا رَأوا ذلِكَ وَضَعُوا سُيوفَهُم عَلي عَواتِقِهِم فَيعطونَ ما سَألوا فَلا يقبَلونَه حَتّي يقُومُوا وَ لايدفَعونَها إِلا إِلي صاحِبِكُم، قَتلاهُم شُهَداءُ أما إِنّي لَو أدرَكتُ ذلِكَ لَاستَبقَيتُ نَفسي لِصاحِبِ هذَاالاَمرِ

"ประหนึ่งว่าฉันได้เห็นชนกลุ่มหนึ่งได้ยืนหยัดขึ้นในทิศตะวันออก พวกเขาจะเรียกร้องสิทธิ์ แต่พวกเขาจะไม่ถูกมอบให้ ต่อจากนั้นพวกเขาจะเรียกร้องมัน (อีกครั้ง)  แต่ก็จะไม่ถูกมอบให้ (เช่นเคย)  เมื่อพวกเขาได้เห็นเช่นนั้น พวกเขาจะวางดาบลงบนต้นคอของพวกเขา แล้วพวกเขาก็จะถูกมอบสิทธิ์ที่พวกเขาขอ แต่ (ถึงเวลานั้น) พวกเขาก็จะไม่รับมันอีกแล้ว จนกระทั่งพวกเขาจะยืนหยัดขึ้นต่อสู้ และจะไม่มอบมัน (ธงแห่งการชี้นำ) ให้ใครอีก นอกจากแก่เจ้าของของพวกท่าน (หมายถึงท่านอิมามมะฮ์ดี)  บรรดาผู้ถูกฆ่าตายของพวกเขา คือ ชะฮีด (ผู้สละชีพในทางของพระเจ้า)  หากฉันมีชีวิตอยู่ถึงยุคสมัยนั้น ฉันจะรักษาชีวิตของฉันเอาไว้ เพื่อให้การช่วยเหลือแก่เจ้าของกิจการนี้ (หมายถึงท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.))” (8)

      ฮะดีษ (วจนะ) อีกบทหนึ่งจากท่านอิมามอะลี (อ.) ซึ่งท่านกล่าวว่า :

يكون مبدأه من قبل المشرق، و إذا كان ذلك خرج السفياني

“จุดเริ่มต้นของเขา (มะฮ์ดี) จะเกิดจากทิศตะวันออก และเมื่อถึงเวลานั้น ซุฟยานีจะออกมา” (9)

      วจนะ(ฮะดีษ)บทนี้ได้ชี้ชัดว่า การเริ่มต้นขบวนการเคลื่อนไหวต่อสู้จะเกิดขึ้นจากดินแดนทางทิศตะวันออก และจากอีกด้านหนึ่งบรรดานักวิชาการ (อุละมาอ์) มีทัศนะเห็นพร้องตรงกันในเรื่องนี้ และบรรดาริวายะฮ์ (คำรายงาน) ที่เป็นมุตะวาติร () ได้สนับสนุนในเรื่องนี้ก็คือว่า การปรากฏตัว (ซุฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) จะเกิดขึ้นจากมักกะฮ์ ดังนั้นจุดประสงค์ของท่านอิมามอะลี (อ.) ที่กล่าวว่า : “จุดเริ่มต้นของเขาจะเกิดจากทิศตะวันออก” นั้น หมายถึง การการเริ่มต้นภารกิจและการเตรียมพื้นฐานต่างๆ สำหรับขบวนการเคลื่อนไหวต่อสู้ของท่านจะเกิดจากทิศตะวันออก และนี้ก็คือขบวนการเคลื่อนไหวต่อสู้แห่งอิสลามที่จะจัดเตรียมพื้นฐานสำหรับการยืนหยัดต่อสู้ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) ดังนั้นจำเป็นต้องมีความหวังและจะต้องให้การสนับสนุนการปฏิวัติและเป้าหมายต่างๆ ของมันด้วยบะซีเราะฮ์ (ความเข้าใจ) ที่เพียงพอ

การปรากฏตัวเล็ก (ซุฮูร ซุฆรอ) ที่ถูกสัญญา

     ในเนื้หาส่วนต่อไปนี้จะชี้ถึงคำพูดของท่านอายะตุลลอฮ์ฮาซัน ซอเดะฮ์ ออมูลี  ซึ่งในการตอบคำถามที่ว่า “การปรากฏตัว (ซูฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) นั้นใกล้แล้วหรือยัง?” ท่านกล่าวว่า :

     "กรณีแวดล้อมและพยานหลักฐานต่าง ๆ ชี้ให้เห็นว่า การปฏิวัติอิสลามและระบอบอันศักดิ์สิทธิ์ของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านคือ "ซุฮูรซุฆรอ" (การปรากฏกายเล็ก) ของท่านบะกียะตุลลอฮ์ อัลอะซ็อม (อิมามมะฮ์ดี-อ.)" เป็นช่วงเวลาระหว่างสองรุ่งอรุณของรัฐบาลโลกของท่านอิมามซะมาน (ดวงวิญาณของเราขอพลีเพื่อท่าน)" (10)

ขณะนี้คือหน้าที่ของบรรดาผู้รอคอย

     ตอนนี้เราได้รับรู้แล้วว่า การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ซึ่งมีรากฐานที่มาจากความเชื่อในเรื่องของ “อิมามะฮ์” (ตำแหน่งอิมาม) นั้น คือการปูทางสู้การยืนหยัดต่อสู้และรัฐบาลของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.)   จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของตัวเรามากขึ้นกว่าทุกยุคสมัย และจะต้องให้การปกป้องการปฏิวัติและเป้าหมายต่างๆ ของมันอย่างระมัดระวังโดยสมบูรณ์ เพื่อนำพาการปฏิวัตินี้ไปสู่ยุคแห่งการปรากฏตัว (ซุฮูร) และเข้าใกล้การปฏิวัติครั้งใหญ่ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) ให้มากที่สุดตามที่ท่านอายะตุลลอฮ์คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลามได้กล่าวไว้


แหล่งที่มา :

1)- ซอฮีเฟะฮ์ อิมาม , เล่มที่ 16 , หน้าที่ 131

2)- ซอฮีเฟะฮ์ อิมาม , เล่มที่ 21 , หน้าที่ 327

3)- กัชฟุลฆุมมะฮ์ , อิรบีลี , เล่มที่ 2 , หน้าที่ 477

4)- ซอฮีเฟะฮ์ อิมาม , เล่มที่ 16 , หน้าที่ 345

5)- ซอฮีเฟะฮ์ อิมาม , เล่มที่ 15 , หน้าที่ 262

6)- การพบปะประชาชนในโอกาสวันวิลาดัตของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) (25/9/1376)

7)- คุฏบะฮ์นมาซวันศุกร์ กรุงเตหะราน (6/4/1359)

8)- บิฮารุ้ลอันวาร , เล่มที่ 52 , หน้าที่ 243

9)- เล่มเดิม , หน้าที่ 252

10)- เว็บไซต์ สถาบันวัฒนธรรมมะฮ์ดี เมาอูด (อ.ญ.) , คำพูดของท่านอายะตุลลอฮ์ฮะซัน ซอเดะฮ์ ออมูลี


ที่มา : คุฏบะฮ์นมาซวันศุกร์ มัสยิดซอฮิบุซซะมาน (อ.)

บทความโดย : เชคมุฮัมมัดนาอีม ประดับญาติ

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 23 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

0666680
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
55
319
55
664262
10245
16583
666680

อ 26 ม.ค. 2020 :: 01:46:01