Powered by OrdaSoft!

ความพยายามของไซออนิสต์ที่กำจัดผู้ช่วยให้รอดในยุคสุดท้ายหน่วยข่าวกรองและหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกาและไซออนิสต์ได้ทำการศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับรัฐบาลและอำนาจการปกครองของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) และสัญญาณต่างๆ ของการปรากฏตัว (ซุฮูร) ของท่าน....

เมื่อเชื่อว่าอิสราเอลจะสูญสลายในอีก 25 ปี นั่น หมายความว่าใกล้ยุคการปรากฏตัว (ซุฮูร) แล้วบนพื้นฐานคำสอนของคัมภีร์อัลกุรอานปัญหาและความทุกข์ยากต่างๆ ทั้งหมดของสังคมในปัจจุบันในที่สุดจะสิ้นสุดลง และสภาพเงื่อนไขต่างๆ ที่ดีก็จะถูกทำให้เกิดขึ้น พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสว่า....

อิมามมะฮ์ดี กับจุดจบของชาวยิวหนึ่งในศัตรูตัวฉกาจที่สุดของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) และบรรดาผู้ช่วยเหลือของท่าน ก็คือชาวยิว พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงจำเริญผู้ทรงสูงส่ง ทรงตรัสว่า แน่นอนยิ่งเจ้าจะพบว่า หมู่ชนที่มีความ....

ลักษณะเฉพาะของโลกยุคสุดท้ายจากมุมมองของอัลกุรอานและอะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) คำว่า ยุคสุดท้าย (อาคิรุซซะมาน) ในคำสอนของอิสลามมีการใช้งานในสองความหมาย คือ ช่วงเวลาที่เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับการมาของท่านศาสดาแห่งอิสลาม (ซ็อลฯ) และจะสิ้น......

สภาพวิกฤตการณ์ที่เลวร้ายในยุคสุดท้ายในวจนะของศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ)ฮะดีษ (วจนะ) จำนวนหนึ่งจากท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ซึ่งพูดถึงข่าวคราวต่างๆ ที่ท่านได้แจ้งให้รู้เกี่ยวกับ “ฟิตนะฮ์” (วิกฤตการณ์ที่เลวร้าย) , การทดสอบ (บะลาอ์) และความเบี่ยงเบนซึ่งจะมาประสบ....

ความคล้ายคลึงกันในการประสูติของอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) กับศาสดามูซา (อ.)ากริวายะฮ์ (คำรายงาน) ต่างๆ เกี่ยวกับการประสูติของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) ทำให้เรารับรู้ว่าท่านอิมามฮะซัน อัสกะรี (อ.) บิดาผู้มีเกียรติของท่านได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อทำให้การ...

ทำไมอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) จึงถูกเรียกว่า "กออิม"พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงสูงส่ง ได้ทรงแสดงให้มลาอิกะฮ์ (ทวยเทพ) ได้เห็นบรรดาอิมาม (ผู้นำ) จากเชื้อสายของฮุเซน (อ.) มวลมลาอิกะฮ์ (ทวยเทพ) รู้สึกปิติยินดีกับสิ่งนั้น ในท่าม....

สัญญาณก่อนการปรากฏกายของอิมามมะฮ์ดี (อ.)      ารปรากฏกาย (ซุฮูร) หมายถึง การมาของผู้ช่วยให้รอดพ้น ผู้ที่จะมาปลดปล่อยมนุษยชาติในยุคสุดท้ายของโลก [ซึ่งในทัศนะของอิสลาม ก็คืออิมามมะฮ์ดี (อ.)] ให้รอดพ้นจากความเลวร้ายต่างๆ การกดขี่ และอธรรม....

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 58 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

0108005
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
463
787
463
101806
16318
17494
108005

อ 23 ก.ย. 2018 :: 18:01:57