คำสั่งเสียของท่านหญิงคอดีญะฮ์ อัลกุบรอ (อ.) ในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต
Powered by OrdaSoft!
No result.

คำสั่งเสียของท่านหญิงคอดีญะฮ์ อัลกุบรอ (อ.) ในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต

เนื่องด้วยวันที่ 10 เดือนรอมฎอน เป็นวันคล้ายวันวะฟาต (เสียชีวิต) ของท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) จึงถือเป็นโอกาสที่ดีงามที่เราจะมารับรู้ถึงความประเสริฐบางประการของท่านหญิง (อ.) ภรรยาผู้เป็นที่รักยิ่งที่สุดของท่านศาสดา (ซ็อลฯ)

     หนึ่งในจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) ที่ไม่เพียงแต่ทำให้ท่านมีความประเสริฐเหนือกว่าภรรยาคนอื่นๆ ของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) เพียงเท่านั้น แต่ทว่าทำให้ท่านมีความเหนือมุสลิมทั้งมวล นั่นก็คือการที่ท่านเป็นสตรีคนแรกที่ยอมรับอิสลาม จุดเด่นและความประเสริฐต่างๆ ที่ท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) มีนั้นสามารถพบเห็นได้ในคำพูดต่างๆ ของท่านศาสดา (ซ็อลฯ)

     ท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ทั้งในช่วงที่ท่านหญิงคอดีญะฮ์ยังมีชีวิตอยู่ และหลังจากการเสียชีวิตของนาง ท่านจะกล่าวถึงนางด้วยการให้เกียรติและด้วยความดีงามตลอดเวลา แม้ว่าในช่วงเวลานั้นการมีภรรยาหลายคนจะเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่ตราบที่ท่านหญิงคอดิญะฮ์ (อ.) ยังมีชีวิตอยู่ ท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ไม่ได้สมรสกับสตรีอื่นใดเลย การที่ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ได้แสดงการให้เกียรติต่อท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) ก็เนื่องจากสถานะอันสูงส่งที่แท้จริงของนาง

     ท่านถือว่าท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) คือหนึ่งในสี่สตรีที่ประเสริฐที่สุดของโลก เคียงข้างกับท่านหญิงมัรยัม ท่านหญิงอาซิยะฮ์ (ภรรยาของฟิรเอาน์) และท่านหญิงฟาติมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.) และนางยังได้รับแจ้งข่าวดีถึงที่พำนักของนางในสวรรค์ ในขณะที่นางยังมีชีวิต

คำสั่งเสียของท่านหญิงคอดีญะฮ์ อัลกุบรอ (อ.) ในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต

     ในช่วงเวลาที่อาการป่วยของท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) ได้รุนแรงขึ้น นางได้กล่าวกับท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) ว่า :

يا رسول الله! اسمع وصاياي

"โอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์! โปรดฟังคำสั่งเสียต่าง ๆ ของข้าพเจ้า"

    (หมายความว่า นี่คือคำพูดสุดท้ายของข้าพเจ้าแล้ว ที่ข้าพเจ้าจะพูดกับท่านในช่วงสุดท้ายของชีวิตนี้) หลังจากนั้นนางได้เริ่มต้นกล่าวที่ละอย่าง ๆ ว่า :

أولا، فإنی قاصرة فی حقك، فاعفنی یا رسول اللّه

"ประการแรก แท้จริงข้าพเจ้าได้กระทำบกพร่องในสิทธิของท่าน ดังนั้นได้โปรดอภัยให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด โอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์!"

     ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) ได้กล่าวตอบว่า :

حاشا و كلا، ما رأیت منك تقصیرا فقد بلغت جهدك و تعبت فی ولدی غایة التعب، و لقد بذلت أموالك و صرفت فی سبیل اللّه مالك

“หามิได้และมันไม่ใช่เช่นนั้น ฉันไม่เคยเห็นความบกพร่องใด ๆ จากเจ้าเลย แน่นอนเจ้าได้ทุ่มเทความพยายามของเจ้าอย่างดีที่สุดแล้ว และเจ้าได้เหนื่อยยากอย่างแท้จริงใน (การดูแลลูก ๆ) ของฉัน และเจ้าได้เสียสละทรัพย์สินของเจ้า และใช้จ่ายเงินทองของเจ้าไปในทางของอัลลอฮ์”

      นางได้กล่าวต่อว่า :

یا رسول اللّه! الوصیة الثانیة؛ أوصیك بهذه- أشارت إلى فاطمة علیها السّلام- فإنها یتیمة غریبة من بعدی فلا یۆذینها أحد من نساء

قریش و لا یلطمن خدّها و لا یصحن فی وجهها و لا یرینها مكروها

“โอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์! คำสั่งเสียประการที่สองคือ ข้าพเจ้าขอสั่งเสียท่านเกี่ยวกับคนผู้นี้ {ท่านชี้ไปที่ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.)} แท้จริงเธอเป็นเด็กกำพร้าและจะเป็นผู้ที่อยู่อย่างเดียวดายภายหลังจากข้าพเจ้า ดังนั้นอย่าให้สตรีกุเรชคนใดทำร้ายนาง อย่าให้ใครตบแก้มนาง อย่าให้ใครตระคอกใส่หน้านาง และอย่าทำให้นางได้เห็นในสิ่งที่น่ารังเกียจ” 

و أما الوصیة الثالثة، فإنی أقولها لابنتى فاطمة علیها السّلام و هی تقول لك، فإنی مستحیة منك یا رسول اللّه

“และคำสั่งเสียที่สาม แท้จริงข้าพเจ้าจะพูดมันกับฟาฏิมะฮ์ (อ.) บุตรสาวของข้าพเจ้า และนางจะเป็นผู้บอกกับท่านเอง เพราะแท้จริงข้าพเจ้าละอายท่าน (ที่จะบอกกับท่านโดยตรง) โอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์!”

فقام النبی صلّى اللّه علیه و آله و خرج من الحجرة، فدعت بفاطمة علیها السّلام و قالت :
«یا حبیبتی! و قرة عینی، قولی لأبیك: إن أمی تقول: إنی خائفة من القبر، أرید منك رداءك الذی تلبسه حین نزول الوحی؛ تكفننی فیه؛

      ดังนั้นท่านศาสดา (ซ็อลฯ) จึงได้ยืนขึ้นและออกไปจากห้อง แล้วนางได้เรียกท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.) และกล่าวว่า “โอ้ผู้เป็นที่รักของฉัน โอ้แก้วตาดวงใจของฉัน จงบอกกับพ่อของเธอว่า แม่ของหนูกล่าวว่า แท้จริงข้าพเจ้าหวั่นกลัวต่อหลุมฝังศพข้าพเจ้าอยากได้ผ้าคุมกายที่ท่านสวมใส่มันในขณะที่วะห์ยู (วิวรณ์) ได้ถูกประทานลงมา เพื่อให้ท่านได้ใช้ห่อศพข้าพเจ้า”


     ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.) ได้ออกจากห้องและนำคำพูดของท่านหญิงคอดิญะฮ์ (อ.) ไปบอกแก่ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) บิดาของตน ทันใดนั้นเองท่านศาสนทูตก็ลุกขึ้นและมอบผ้าคลุมกายนั้นแก่ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.) เมื่อท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.) ได้นำผ้าคลุมกายดังกล่าวกลับเข้าไปในห้อง ท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) รู้สึกดีใจอย่างมาก


      เมื่อท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) ได้เสียชีวิต ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) ได้จัดการอาบน้ำศพ (ฆุซุล) และใส่เครื่องหอม (หะนูฏ) แก่ท่านหญิงด้วยตัวท่านเอง แต่เมื่อท่านต้องการจะห่อศพ (กะฝั่น) ญิบรออีล อัลอามีน ได้ลงมาและกล่าวว่า :
“โอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์! พระผู้เป็นเจ้าได้ฝากสลามมายังท่าน และพระองค์ได้มอบการคารวะและการให้เกียรติเป็นพิเศษมายังท่าน และพระองค์ทรงตรัสต่อท่านว่า :

إن كفن خدیجة من عندنا، فإنها بذلت مالها فی سبیلن

“แท้จริงกะฝั่น (ผ้าห่อศพ) ของคอดีญะฮ์นั้น เป็นหน้าที่ของเรา เพราะแท้จริงนางได้เสียสละทรัพย์สมบัติของนางในทางของเรา”


      จากนั้นญิบรออีลได้นำกะฝั่นมาให้และกล่าวว่า :


یا رسول اللّه! هذا كفن خدیجة و هو من أكفان الجنة، أهداه اللّه إلیها


“โอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์! นี่คือผ้ากะฝั่นของคอดีญะฮ์ มันคือผ้าจากสวรรค์ ที่อัลลอฮ์ทรงมอบให้แก่นาง”
ท่านศาสทูตของอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) ได้เริ่มต้นด้วยการห่อผ้าคลุมกายของตนให้แก่ภรรยาผู้มีเกียรติของท่าน หลังจากนั้นได้ห่อทับด้วยผ้าจากสวรรค์ ดังนั้นท่านหญิงคอดิญะฮ์ (อ.) จึงได้รับการห่อศพด้วยผ้ากะฝั่นสองชิ้น ชิ้นหนึ่งจากจากพระผู้เป็นเจ้า และอีกชิ้นหนึ่งจากท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ)


     
หลังจากการห่อผ้ากะฝั่นและการนมาซญะนาซะฮ์แล้ว ร่างอันบริสุทธิ์ของท่านหญิงคอดิญะฮ์ (อ.) จึงถูกนำไปยังเชิงเขา “ฮัจญูน” และถูกฝังลงใกล้ ๆ กับหลุมฝังศพของท่านอบูฏอลิบ


ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) ได้ลงไปในหลุมศพและฝังร่างอันบริสุทธิ์ของท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) ด้วยมือของท่านเอง (1)


แหล่งที่มา :
     (1) ชะญะร่อตุน ฏูบา, มาซันดารอนี ฮาอิรี, เล่มที่ 2, หน้าที่ 22


บทความ : เชคมุฮัมมัดนาอีม ประดับญาติ


Copyright © 2022 SAHIBZAMAN.NET- สื่อเรียนรู้สำหรับอิสระชนคนรุ่นใหม่

 

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

1439994
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
144
756
900
1432798
2842
28090
1439994

จ 04 ก.ค. 2022 :: 06:47:06