Powered by OrdaSoft!

คุณธรรมและความคาดหวังของอิมามฮะซัน อัสกะรี (อ.) ที่มียังผู้ศรัทธาท่านอิมามฮาซัน อัล อัสกะรีย์ เปรียบเสมือนดาวดวงที่สิบเอ็ดในท้องนภาแห่งตำแหน่งอิมาม (ผู้นำ) ของสายธารอะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) ท่านกำเนิด ณ เมืองมะดีนะฮ์ เมื่อวันที่ 8 เดือนรอบิอุซซานี ปีฮ.ศ. ที่ 232 และเสียชีวิต (ชะฮีด) พลีในหนทางของพระผู้เป็นเจ้า ที่เมืองซามัรรออ์ เมื่อวันที่ 8 เดือนรอบิอุลเอาวัล ฮ.ศ. 260.....

จริยวัตรของท่านศาสนทูตแห่งพระผู้เป็นเจ้า (ซบ.) ในคัมภีร์อัลกุรอานทุกๆ จริยวัตรที่ประสานกลมกลืนกับคัมภีร์ไม่ว่าจะในระดับใดก็ตาม ก็ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติตามอัลกุรอานในระดับนั้นๆ และเนื่องจากท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) ได้วางกรอบจริยวัตรของท่านไว้บนข้อเท็จจริงต่างๆ แห่งคัมภีร์อัลกุรอาน.....

อิมามริฎอ (อ.) ผู้แผ่ขยายความรู้จากอะฮ์ลุลบัยต์สู่การฟื้นฟูวิชาการในยุคสมัยความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการและการแผ่ขยายของแนวทางจากวงศ์วานอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) ในสมัยของท่านอิมามริฎอ (อ.) คือส่วนหนึ่งจากภารกิจหน้าที่ต่างๆ ที่สำคัญของบรรดาอิมามผู้บริสุทธิ์ (อ.) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านอิมามริฎอ (อ.) ในด้านหนึ่งนั่นคือ.....

สาส์นของท่านอิมามริฏอ (อ.) ที่มีถึงหมู่มิตรของอะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.)เชคมุฟีดได้บันทึกสาส์นอันทรงคุณค่าของท่านอิมามริฎอ (อ.) ไว้ในหนังสือของท่าน ท่านอิมามริฎอ (อ.) ได้ส่งสาส์นนี้ถึงบรรดาชีอะฮ์และหมู่มิตรของอะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) โดยผ่านชาฮ์อับดุลอะซีม (อ.).....

ฮะซัน อัลมุจญ์ตะบา (อ.) เบ้าหลอมแห่งการขัดเกลามนุษย์สู่ความดีเมื่อพิจารณาถึงจริยธรรมอันสูงส่งของท่านอิมามฮะซันมุจญ์ตะบา (อ.) ในด้านของความอดทน ถือได้ว่าเป็นบทเรียนสำหรับเราทุกคน เนื่องจากว่าสิ่งที่จำเป็นควบคู่กับการอบรมขัดเกลา (ตัรบียะฮ์) นั้นคือความอดทน....

พื้นฐานการดำเนินชีวิต ที่อิมามฮะซัน (อ) คาดหวังจากประชาชาติอิสลามหนึ่งในความคาดหวังที่สำคัญที่สุดที่บรรดาศาสดาและผู้นำ (อิมาม) ทุกท่านมีต่อปวงบ่าวของพระผู้เป็นเจ้า นั่นก็คือการที่พวกเขาจะยึดเอาพระผู้เป็นเจ้าเป็นที่ตั้งในการกระทำและพฤติกรรมต่างๆ ของตน จะยึดเอาความพึงพอพระทัยของพระองค์มาก่อนทุกสิ่งทุก......

ฮูเซน (อ.) แบบอย่าง การอุทิศชีวิตและความเป็นอยู่ส่วนตน เพื่อช่วยเหลือและปลดปล่อยสังคมหนึ่งในหัวใจที่สำคัญที่สุดของการซิยาเราะฮ์ อัรบะอีน คือ การอธิบายถึงปรัชญาการยืนหยัดต่อสู้ในเหตุการณ์แห่งอาชูรอ โดยที่เจตนารมณ์ทั้งหมดของท่านอิมามฮุเซน (อ.) ได้ถูกอธิบายสรุปไว้....

ความอธรรมของ มุตะวักกิ้ล ผู้ทำลายสุสานอิมามฮูเซน (อ.) และสั่งห้ามเยือน (ซิยาเราะฮ์) กัรบะลาในยุคสมัยของ มุตะวักกิ้ล ลูกชายของ มุอ์ตะซิม เป็นผู้ปกครอง (กาหลิบ) คนที่ 10 จากราชวงศ์อับบาซียะฮ์ ผู้ซึ่งชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความชั่วร้าย ความอธรรมและการกดขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อลูกหลานของท่านอิมามอะลี (อ.)......

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 35 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

0465759
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
147
1418
2944
452862
29765
46858
465759

อ 23 ก.ค. 2019 :: 01:51:42