ศาสดาวงศ์วานผู้ทรงเกียรติ
Powered by OrdaSoft!

ความจำเป็นในการมอบความรักต่อวงศ์วานของท่านศาสดา (ซ็อลฯ)ความรักที่มีต่อ“อะฮ์ลุลบัยต์” (อ.) ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ)นั้นคือพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความรักต่อพระผู้เป็นเจ้า และความรักดังกล่าวนี้เช่นกันที่จะเป็นสื่อนำไปสู่ความรักในความดีงามและคุณค่าต่างๆ อันสูงส่งแห่งพระผู้เป็นเจ้า

ความเหมือนในการสร้างอีซา (อ.) และอาดัม (อ.) 7 ปาฏิหาริย์ของอีซาในคัมภีร์อัลกุรอานในคัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวถึง 7 ปาฏิหาริย์ (มุอ์ญิซาต) ของศาสดาอีซา (อ.) หรือพระเยซู ไว้ ส่วนหนึ่งจากปาฏิหาริย์เหล่านั้นคือ ถือกำเนิดขึ้นมาโดยไม่มีพ่อ การพูด....

อิมามฮะซัน อัสกะรีย์ (อ.) สัญลักษณ์ของคุณธรรมอิมามฮะซัน อัสกะรีย์ (อ.) เป็นอิมาม (ผู้นำ) ท่านที่ 11 ของสายธารอะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) ท่านถือกำเนิดในวันที่ 8 รอบีอุลอาคิร ฮ.ศ. 232 ท่านเป็นอิมามที่มีอายุที่แสนสั้น และใช้....

ทุกศาสดานั้นจะมีตัวแทนผู้สืบทอดภารกิจ ตามพระบัญชาของพระเจ้า

วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความนี้ คือการพิสูจน์ประเด็นที่ว่า ทุกศาสดานั้นมีตัวแทนผู้สืบทอด (วะซีย์) โดยพระบัญชาแห่งพระผู้เป็นเจ้า ท่านมัรฮูมเชคซอดูก ได้รายงานจาก....

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

0680433
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
316
555
3853
673425
11000
12998
680433

ศ 21 ก.พ. 2020 :: 13:15:10