อิสลามโมโฟเบีย เป้าหมายของตะวันตกหรือโอกาสของมวลมุสลิม
Powered by OrdaSoft!

อิสลามโมโฟเบียเป้าหมายของตะวันตกหรือโอกาสของมวลมุสลิม

      โดยแท้จริงแล้วตะวันตกมีเป้าหมายอะไรจากการสร้างกระแสความเกลียดกลัวอิสลาม (Islamophobia) ให้เกิดขึ้นในโลก? กระแสความเกลียดกลัวอิสลามที่กำลังดำเนินอยู่ในโลกขณะนี้เป็นภัยคุกคามที่ใหญ่หลวงต่อชาวมุสลิมหรือว่าเป็นโอกาส?

       การพิจารณาถึงประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติจะทำให้รับรู้ถึงความจริงที่ว่า นับจากยุคสมัยของท่านศาสดาอาดัม (อ.) จวบจนถึงของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ซึ่งเป็นศาสดาท่านสุดท้าย และนับจากยุคแห่งการแต่งตั้งศาสดาท่านสุดท้ายจวบจนถึงการปรากฏกาย (ซุฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) ผู้ที่มนุษยชาติกำลังรอคอยการมาของท่านนั้น การสร้างฟิตนะฮ์ (วิกฤตความชั่วร้าย) ต่างๆ ของพลพรรคของซาตาน (ชัยฏอน) เพื่อที่จะทำลายสาส์น (หมายถึงศาสนาอิสลาม) และภารกิจระดับโลกของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) และแนวทางของอะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) ก็ได้เริ่มต้นขึ้น และจวบจนถึงขณะนี้ การสร้างฟิตนะฮ์ (วิกฤตความชั่วร้าย) เหล่านี้ก็ยังคงดำเนินอยู่ ในทุกโอกาสและทุกช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ ฟิตนะฮ์เหล่านี้จะเพิ่มความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยบรรดาสมุนรับใช้ของซาตาน (ชัยฏอน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งลัทธิไซออนิสต์สากล ซึ่งมีความอาฆาตพยาบาทและความเกลียดชังอิสลามอยู่ในหัวใจ เราจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้ปรากฏรูปโฉมใหม่ๆ ขึ้นในโลกปัจจุบันไม่เว้นแต่ละวัน

       ความจริงก็คือ บรรดาศัตรูของอิสลาม หมายถึงบรรดาผู้นำทางการเมืองที่ต่อต้านอิสลามนั้น ในช่วงเวลาหนึ่งพวกเขาได้สร้างกลุ่ม “ตอลิบาน” และ “อัลกออิดะฮ์” ขึ้นมา แล้วต่อมาโดยอาศัยข้ออ้างในการต่อสู้กับตอลิบานและอัลกออิดะฮ์ พวกเขาได้กระทำการเข่นฆ่าห้ำหั่นชีวิตของชาวมุสลิมและชาวชีอะฮ์ และปัจจุบันนี้พวกเขาก็ได้สร้างกลุ่มก่อการร้าย “ดาอิช” (ISIS) ขึ้นมาและได้เข่นฆ่าทำลายชีวิตของชาวมุสลิม และด้วยข้ออ้างการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้ พวกเขาได้แสดงพฤติกรรมและธาตุแท้ของลัทธิจักรวรรดินิยม นักล่าอาณานิคมและการการขับเคลื่อนกำลังพลต่างๆ ของตนเข้ามาในประเทศอิสลามทั้งหลาย โดยมีเป้าหมายที่จะพิชิตและครอบงำประเทศเหล่านี้ และขณะนี้ก็เช่นกัน โดยอาศัยแผนสมคบคิดที่หลอกลวงเกี่ยวกับเหตุการณ์ลอบสังหารพนักงานของนิตยสาร “ชาร์ลี เอ็บโด” และข้ออ้างเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกในฝรั่งเศส พวกเขาก็ได้ทำลายล้างชีวิตของชาวมุสลิม [1]

      สิ่งที่น่าสนใจก็คือ พวกเขายังได้กล่าวกับชาวมุสลิมด้วยว่า “ถ้าหากพวกท่านไม่ต้องการที่จะถูกนับอยู่ในรายชื่อของผู้ก่อการร้ายแล้ว จำเป็นที่พวกท่านจะต้องละวางจากความเชื่อต่างๆ ของตน มิฉะนั้นด้วยเหตุผล (ข้ออ้าง) ของเสรีภาพและการปกป้องสิทธิของคนส่วนใหญ่ พวกท่านจะต้องถูกทำลายล้าง!” ทว่าในความเป็นจริงแล้วตะวันตกมีเป้าหมายอะไรจากการปลุกกระแสความเกลียดกลัวอิสลาม (Islamophobia) บางทีด้วยการวิเคราะห์ตรวจสอบเพียงเล็กน้อย ก็สามารถชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายต่างๆ ที่สำคัญของตะวันตกในการสร้างกระแสความเกลียดกลัวต่ออิสลาม (Islamophobia) ในหมู่ประเทศในยุโรปในช่วงล่าสุดนี้ได้ ดูเหมือนว่าตะวันตกกำลังหาทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายสำคัญสองประการของตนในกระแสดังกล่าวนี้ นั่นคือ

     เป้าหมายประการแรก : การสร้างกระแสความเกลียดกลัวอิสลาม (Islamophobia) จะทำให้เกิดผลกระทบที่เลวร้ายต่อการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิมในตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาสตรีชาวมุสลิมเนื่องจากการแต่งกายแบบอิสลามและการสวมฮิญาบของพวกเธอ ดังนั้นจากกระแส (ความเกลียดกลัวอิสลาม) ดังกล่าวนี้จะทำให้บรรดาสตรีมุสลิมในประเทศต่างๆ ของตะวันตกถูกบังคับให้นั่งอยู่กับบ้าน ละวางจากการทำงานและละทิ้งจากการแสวงหาความรู้ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้เองจะเป็นสาเหตุในการกดดันทางด้านเศรษฐกิจต่อครอบครัวของชาวมุสลิมในตะวันตก หรือเป็นไปได้ว่าเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ตกงานหรือสูญเสียอาชีพของตนไปและไม่ต้องทนทุกข์กับปัญหาต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจ จะทำให้พวกเขายอมเปลี่ยนพฤติกรรม วิธีชีวิตและการแต่งกายของตนเอง ซึ่งนั่นก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาและความขัดแย้งภายในครอบครัวของชาวมุสลิมติดตามมาเช่นกัน และในที่สุดแล้วก็จะเหมือนกับครอบครัวทั้งหลายของชาวตะวันตกที่พบกับการล่มสลายและตกอยู่ในอันตราย

     เป้าหมายประการที่สอง : เป็นไปได้ว่าจากกระแสความเกลียดกลัวอิสลาม (Islamophobia) ที่เกิดขึ้นในหมู่ประเทศตะวันตกนั้น ตะวันตกต้องการบีบบังคับครอบครัวของชาวมุสลิมที่มีศรัทธามั่นและเคร่งครัดในศาสนาให้อพยพออกจากประเทศต่างๆ ในยุโรปและตะวันตก เนื่องจากพวกเขารู้ดีว่าการที่ครอบครัวของมุสลิมปรากฏตัวอยู่ในหมู่ประเทศตะวันตกนั้นจะเป็นสื่อในการแนะนำอิสลามที่แท้จริงให้ประชาชนชาวตะวันตกได้รู้จัก และท้ายที่สุดแล้วจะนำไปสู่แนวโน้มการศรัทธาต่อศาสนาอิสลามของชาวตะวันตกมากยิ่งขึ้น กระแสความเกลียดกลัวอิสลาม (Islamophobia) ที่กำลังดำเนินอยู่ในโลกขณะนี้เป็นภัยคุกคามที่ใหญ่หลวงต่อชาวมุสลิมหรือว่าเป็นโอกาส?!

     แม้ว่ากระแสความเกลียดกลัวอิสลาม (Islamophobia) จะเป็นความขมขื่นและความทุกข์ยากสำหรับชาวมุสลิมทุกคน แต่ก็นับได้ว่าเป็นโอกาสใหม่สำหรับการสร้างความสามัคคีและความเป็นเอกภาพ (วะฮ์ดะฮ์) ในหมู่ชาวมุสลิมทั้งมวลของโลก ในการเผชิญหน้ากับลัทธิจักรวรรดินิยมสากลและบรรดาสมุนรับใช้ของมัน และเช่นเดียวกันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการแนะนำอิสลามที่แท้จริงแก่ชาวโลก โดยที่ชาวมุสลิมจะสามารถใช้ประโยชน์ขั้นสูงสุดจากโอกาสที่ได้เกิดขึ้นนี้ ดังเช่นที่ท่านอายะตุลลอฮ์คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลามได้กระทำไว้เป็นแบบอย่าง และทำให้กระแสการหันมาศรัทธาต่ออิสลามเพิ่มรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในกลุ่มประเทศตะวันตก จะเห็นได้จากกรณีที่สาส์นของท่านผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติที่ส่งถึงบรรดาเยาวชนของตะวันตก ได้แจ้งข่าวดีถึงขอบฟ้าใหม่สำหรับเยาวชนชาวตะวันตกที่มีความกระหายต่ออิสลามอันบริสุทธิ์และการไล่ล่าหาความจริงต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและการปฏิวัติอิสลาม

      ด้วยเหตุนี้เอง หลังจากการดูหมิ่นต่อศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสและการให้ความกระจ่างที่เกิดขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะนี้ยอดขายคัมภีร์อัลกุรอานในยุโรปได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าพิศวง [2]


เชิงอรรถ :

[1] ล่าสุดบรรดาผู้นำทางการเมืองของตะวันตกได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการจัดให้มีการเดินขบวนใหญ่ขึ้นในกรุงปารีสเพื่อต่อต้านอิสลาม โดยอาศัยชื่อของเสรีภาพและประชาธิปไตยในการโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านอิสลาม เพื่อเป้าหมายที่ต้องการจะสกัดกั้นการขยายตัวของอิสลามที่แท้จริง

[2] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931103000431


แปล/เรียบเรียง : ศูนย์สารสนเทศอิสลาม สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม

Copyright © 2017 SAHIBZAMAN.NET- สื่อเรียนรู้อิสลามสำหรับอิสระชนคนรุ่นใหม่

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

0701595
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
157
712
2870
694454
869
15948
701595

พฤ 02 เม.ย. 2020 :: 06:53:52