คุตบะฮ์ (ธรรมเทศนา)
Powered by OrdaSoft!

สามเงื่อนไขสำคัญสำหรับการมีความศรัทธาที่สมบูรณ์ ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) ได้อธิบายถึงคุณลักษณะต่างๆ ที่สมบูรณ์ของความศรัทธาของคนเรา ว่า เมื่อเขาพึงพอใจ ความพึงพอใจของเขาจะไม่ทำให้เขาเข้าสู่สิ่งที่ไร้สาระ เมื่อเขาโกรธ ความโกรธของเขาจะไม่ทำให้เขาออกจากสัจธรรม เมื่อเขามีอำนาจ เขาจะไม่รับเอาสิ่งที่ไม่ใช่สิทธิ์ของเขา

 พฤติกรรมบางอย่างในชีวิตทางโลกนี้ ที่เป็นปัจจัยแห่งความตกต่ำของมนุษย์ พฤติกรรมบางอย่างในชีวิตทางโลกนี้ที่เป็นสาเหตุแห่งความตกต่ำของมนุษย์ และความหมายของความตกต่ำนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะหมายถึงความตกต่ำทางจิตวิญญาณ

มิติด้านในของหัวใจที่บริสุทธิ์ : สิ่งใดทำให้หัวใจป่วยไข้ และแนวทางเยียวยารักษาอย่างไร? ไม่ต้องสงสัยเลยว่า หัวใจของมนุษย์ทุกคนมีสองมิติ คือมิติทางกายภาพและมิติทางจิตวิญญาณ และทำนองเดียวกับที่มิติทางกายภาพของมันนั้น จะประสบกับโรคภัยต่างๆ มากมาย และจะทำให้อวัยวะส่วนอื่นๆ ของร่างกายเกิดความบกพร่องและการเคลื่อนไหวต่างๆ ของร่างกายก็จะเกิดความผิดปกติ มิติทางจิตวิญญาณของมันก็เช่นเดียวกัน.....

สองเงื่อนไขการบรรลุสู่ความใกล้ชิดต่อพระผู้เป็นเจ้าและการเข้าสู่สวรรค์นทัศนะของอิสลาม เงื่อนไขของการบรรลุสู่ความสมบูรณ์ (กะมาล) และความสำเร็จที่แท้จริงของมนุษย์นั้นมี 2 ประการ คือ อีหม่าน (ความศรัทธา) และอะมั้ล (การประพฤติปฏิบัติ) แต่คำถามมีอยู่ว่า ในระหว่างอีหม่าน (ความศรัทธา) และอะมั้ล (การประพฤติปฏิบัติ) สิ่งใดมีความสำคัญกว่าและมีคุณค่ามากกว่าในทัศนะของพระผู้เป็นเจ้า และจะเป็นสื่อทำให้เราเข้าใกล้ชิดต่อพระองค์มากกว่า?.

ความหมายของการยำเกรง (ตักวา) ในอัลกุรอานคำว่า “ตักวา” ในสำนวนทางศาสนานั้นหมายถึง การหลีกเลี่ยงและการออกห่างจากทุกการกระทำหรือทุกสิ่งที่บั่นทอนและทำลายการยึดมั่นต่อศาสนาในตัวเราหรือทำให้มันอ่อนแอ และเป็นสื่อของการถูกลงโทษทั้งในโลกนี้และในปรโลก.......

สองหลักประกัน จากความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า (ซบ.)ความยำเกรงพระเจ้า จะให้การรู้แจ้งและญาณทิพย์แก่มนุษย์ เช่นเดียวกับที่การรู้แจ้งและการหยั่งรู้นั้นก็จะทำให้มนุษย์เกิดตักวา (ความยำเกรงพระเจ้า) กล่าวคือทั้งสองจะมีผลสนองและปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน......

 ชะฟาอัตของท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) ผลของการยึดมั่นในบทบัญญัติศาสนา ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ชะฟาอัต (การอนุเคราะห์ การช่วยวิงวอนขอให้พ้นโทษ) ของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ มะอ์ซูมะฮ์ (อ.) นอกเหนือจากจะเกิดขึ้นกับผู้ที่แสดงออกซึ่งความรักทางภายนอกที่มีต่อท่านแล้ว ยังต้องมีความผูกพันทางด้านจิตใจและการกระทำของท่านอีกด้วย......

วิทยปัญญา ปัจจัยมุ่งสู่การมีบั้นปลายชีวิตที่ดีงาม  บนพื้นฐานคำสอนของอิสลาม มนุษย์เราจำเป็นต้องวิงวอนขอความต้องการต่างๆ ทั้งหมดของตนเองจากพระผู้เป็นเจ้า และเพื่อที่จะได้มาซึ่งสิ่งต้องการและปัจจัยจำเป็นทั้งหลายในชีวิตนั้นจะต้องไม่พึ่งพิงอยู่ที่สื่อทางภายนอกเพียงอย่างเดียว....

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 988 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

6023075
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
50405
58268
223597
5426694
1477700
1189570
6023075

พ 28 ก.พ. 2024 :: 21:22:47