มะฮ์ดะวียะฮ์-ผู้ที่ถูกรอคอย
Powered by OrdaSoft!
No result.

การคาดคิดว่าอิมามมะฮ์ดี (อ.) จะนำศาสนาใหม่มาเมื่อท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) ปรากฏตัว ประชาชนต่างคิดว่าท่านอิมามได้นำศาสนาใหม่มา (ในขณะที่สิ่งดังกล่าวนี้เป็นไปไม่ได้และศาสนานั้นมาจากท่านศาสดา) ในที่นี้จะขอยกฮะดีษบางส่วนพร้อมกับแหล่งที่มาที่ชี้ให้เห็นว่าท่านอิมามซะมาน (อ.ญ.) ได้นำเนื้อหาใหม่มา...

 การต้อนรับการปรากฏกายของอิมามมะฮ์ดี (อ.) ด้วยพลังดึงดูดแห่งอัรบะอีนความเฟื่องฟูและการขยายตัวที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีของพิธีกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับท่านอิมามฮุเซน (อ.) รวมทั้งพิธีอัรบะอีนนั้น อินชาอัลลอฮ์ (หากพระเจ้าทรงประสงค์) ควรจะต้องนับว่าเป็นหนึ่งในการเตรียมพื้นฐานสำหรับการปรากฏกาย (ซุฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.)....

 การจัดระเบียบความรัก หนทางสู่การมีหัวใจที่บริสุทธิ์ (*)คนที่มีหัวใจที่บริสุทธิ์และมีประสิทธิภาพนั้น ในกิจการต่าง ๆ ของการดำเนินชีวิตของเขาจะมีเส้นแดง (สัญญาณต้องห้าม) อยู่ท่ามกลางสิ่งทั้งมวลที่เขารัก และระหว่างความพึงพอพระทัยของพระเจ้าและมิตร (วะลีย์) ของพระเจ้ากับความปรารถนาและความต้องการต่าง ๆ ทางโลก (วัตถุ) นั้นพวกเขาจะเลือกเอาความพึงพอพระทัยของพระเจ้ามาก่อนเป็นอันดับแรก

 

อัรบะอีน การแสดงพลังของอิสลามการเดินขบวนในช่วงอัรบะอีน (ครบรอบสี่สิบวันของเป็นชะฮีด) ของท่านอิมามฮุเซน (อ.) เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการแสดงพลังของโลกอิสลามและเป็นการอรรถาธิบายให้เห็นภาพจริงของโองการที่ว่า : "และเพื่อ (ป้องปราม) พวกเขา (บรรดาศัตรู) พวกเจ้าจงเตรียมพร้อมสิ่งที่พวกเจ้าสามารถ อันได้แก่ขุมกำลัง ... "

การกระซิบของพระเจ้าต่อผู้ซิยารัตอิมามฮุเซน (อ.) พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่งจะทรงกระซิบกับบรรดาผู้ซิยารัตท่าอิมามฮุเซน (อ.) และทรงสัญญาที่จะตอบสนองความต้องการทั้งปวงของพวกเขา แม้ว่าการพูดของพระผู้เป็นเจ้าจะไม่เหมือนกับคำพูดของมวลมนุษย์ผู้เป็นสิ่งถูกสร้างของพระองค์ก็ตาม แต่คำพูดและการกระซิบนี้จะถูกถ่ายทอดไปยังฮุจญะฮ์ (ผู้เป็นข้อพิสูจน์) ของพระองค์ในรูปของถ้อยคำ และจะถูกสื่อสารผ่านท่านไปยังประชาชน.....

ผลรางวัลสำคัญสามประการ ของการซิยารัตอิมามฮุเซน (อ.)ในช่วงใกล้จะถึงวันอัรบะอีนของท่านอิมามฮุเซน (อ.) และการเข้าร่วมของผู้ซิยารัตท่านอิมาม (อ.) จำนวนหลายสิบล้านคนในพิธีเดินเท้าอัรบะอีนในปีนี้ เป็นการเหมาะสมที่จะกล่าวถึงหยดหนึ่งจากมหาสมุทรแห่งคุณค่าและผลรางวัลของการไปซิยารัตท่านอิมาม (อ.) ซึ่งมีผลรางวัลที่สำคัญมากมาย ความปลอดภัยในวันกิยามะฮ์ การรับบันทึกการกระทำ (อะมั้ล) ด้วยมือขวา และการเข้าอยู่ใต้ร่มธงของท่านอิมามฮุเซน (อ.) เป็นเพียงสามกรณีจากผลรางวัลทั้งหมดของมันเท่านั้น   

อัรบะอีน ค่ายชุมนุมแห่งความรักของผู้ที่มีความรักการซิยารัตท่านอิมามฮุเซน (อ.) ในวันอัรบะอีน (ครบรอบสี่สิบวันของการเป็นชะฮีดของท่านอิมามฮุเซน) ตามคำแนะนำสั่งเสียของอะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของผู้ศรัทธา และทุก ๆ ปีชาวชีอะฮ์นับล้านจากทั่วทุกมุมโลกจะไปรวมตัวกันในการชุมนุมที่ยิ่งใหญ่นี้ และบรรดาผู้ที่มีความรักผูกพันต่อท่านอิมามฮุเซน (อ.) และปรารถนาที่จะไปทำการซิยารัตท่านโดยการเดินเท้าก็จะนำพาตัวเองไปให้ถึงผู้เป็นที่รักของพวกเขา...

คำฟัตวาของท่านอายะตุลลอฮ์อัลอุซมาคอเมเนอีเกี่ยวกับการถือศีลอดเดือนรอมฎอนในช่วงที่ไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดข้อบัญญัติของการถือศีลอดเดือนรอมฎอนในช่วงที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม คำฟัตวาของท่านอายะตุลลอฮ์อัลอุซมาคอเมเนอี....

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 31 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

1668116
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
212
1248
212
1660177
35004
34388
1668116

อ 29 ม.ค. 2023 :: 06:21:17