มะฮ์ดะวียะฮ์-ผู้ที่ถูกรอคอย
Powered by OrdaSoft!
No result.

 การต้อนรับการปรากฏกายของอิมามมะฮ์ดี (อ.) ด้วยพลังดึงดูดแห่งอัรบะอีนความเฟื่องฟูและการขยายตัวที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีของพิธีกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับท่านอิมามฮุเซน (อ.) รวมทั้งพิธีอัรบะอีนนั้น อินชาอัลลอฮ์ (หากพระเจ้าทรงประสงค์) ควรจะต้องนับว่าเป็นหนึ่งในการเตรียมพื้นฐานสำหรับการปรากฏกาย (ซุฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.)....

 การจัดระเบียบความรัก หนทางสู่การมีหัวใจที่บริสุทธิ์ (*)คนที่มีหัวใจที่บริสุทธิ์และมีประสิทธิภาพนั้น ในกิจการต่าง ๆ ของการดำเนินชีวิตของเขาจะมีเส้นแดง (สัญญาณต้องห้าม) อยู่ท่ามกลางสิ่งทั้งมวลที่เขารัก และระหว่างความพึงพอพระทัยของพระเจ้าและมิตร (วะลีย์) ของพระเจ้ากับความปรารถนาและความต้องการต่าง ๆ ทางโลก (วัตถุ) นั้นพวกเขาจะเลือกเอาความพึงพอพระทัยของพระเจ้ามาก่อนเป็นอันดับแรก

 

อัรบะอีน การแสดงพลังของอิสลามการเดินขบวนในช่วงอัรบะอีน (ครบรอบสี่สิบวันของเป็นชะฮีด) ของท่านอิมามฮุเซน (อ.) เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการแสดงพลังของโลกอิสลามและเป็นการอรรถาธิบายให้เห็นภาพจริงของโองการที่ว่า : "และเพื่อ (ป้องปราม) พวกเขา (บรรดาศัตรู) พวกเจ้าจงเตรียมพร้อมสิ่งที่พวกเจ้าสามารถ อันได้แก่ขุมกำลัง ... "

การกระซิบของพระเจ้าต่อผู้ซิยารัตอิมามฮุเซน (อ.) พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่งจะทรงกระซิบกับบรรดาผู้ซิยารัตท่าอิมามฮุเซน (อ.) และทรงสัญญาที่จะตอบสนองความต้องการทั้งปวงของพวกเขา แม้ว่าการพูดของพระผู้เป็นเจ้าจะไม่เหมือนกับคำพูดของมวลมนุษย์ผู้เป็นสิ่งถูกสร้างของพระองค์ก็ตาม แต่คำพูดและการกระซิบนี้จะถูกถ่ายทอดไปยังฮุจญะฮ์ (ผู้เป็นข้อพิสูจน์) ของพระองค์ในรูปของถ้อยคำ และจะถูกสื่อสารผ่านท่านไปยังประชาชน.....

ผลรางวัลสำคัญสามประการ ของการซิยารัตอิมามฮุเซน (อ.)ในช่วงใกล้จะถึงวันอัรบะอีนของท่านอิมามฮุเซน (อ.) และการเข้าร่วมของผู้ซิยารัตท่านอิมาม (อ.) จำนวนหลายสิบล้านคนในพิธีเดินเท้าอัรบะอีนในปีนี้ เป็นการเหมาะสมที่จะกล่าวถึงหยดหนึ่งจากมหาสมุทรแห่งคุณค่าและผลรางวัลของการไปซิยารัตท่านอิมาม (อ.) ซึ่งมีผลรางวัลที่สำคัญมากมาย ความปลอดภัยในวันกิยามะฮ์ การรับบันทึกการกระทำ (อะมั้ล) ด้วยมือขวา และการเข้าอยู่ใต้ร่มธงของท่านอิมามฮุเซน (อ.) เป็นเพียงสามกรณีจากผลรางวัลทั้งหมดของมันเท่านั้น   

อัรบะอีน ค่ายชุมนุมแห่งความรักของผู้ที่มีความรักการซิยารัตท่านอิมามฮุเซน (อ.) ในวันอัรบะอีน (ครบรอบสี่สิบวันของการเป็นชะฮีดของท่านอิมามฮุเซน) ตามคำแนะนำสั่งเสียของอะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของผู้ศรัทธา และทุก ๆ ปีชาวชีอะฮ์นับล้านจากทั่วทุกมุมโลกจะไปรวมตัวกันในการชุมนุมที่ยิ่งใหญ่นี้ และบรรดาผู้ที่มีความรักผูกพันต่อท่านอิมามฮุเซน (อ.) และปรารถนาที่จะไปทำการซิยารัตท่านโดยการเดินเท้าก็จะนำพาตัวเองไปให้ถึงผู้เป็นที่รักของพวกเขา...

คำฟัตวาของท่านอายะตุลลอฮ์อัลอุซมาคอเมเนอีเกี่ยวกับการถือศีลอดเดือนรอมฎอนในช่วงที่ไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดข้อบัญญัติของการถือศีลอดเดือนรอมฎอนในช่วงที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม คำฟัตวาของท่านอายะตุลลอฮ์อัลอุซมาคอเมเนอี....

คุณลักษณะสองประการที่ผู้รอคอยอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) ต้องมี“ท่านอิมามมูซากาซิม (อ.) ได้สอนคุณลักษณะที่สำคัญสองประการแก่บรรดาชีอะฮ์ของท่าน โดยที่ภายใต้คุณลักษณะทั้งสองนี้ พวกเขาจะสามารถสร้างคุณลักษณะอื่นๆ ของผู้รอคอยที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในตัวเองได้”

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 31 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

1516887
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
63
919
982
1507784
28696
25427
1516887

จ 26 ก.ย. 2022 :: 00:51:00