Powered by OrdaSoft!

ผลกระทบจากการปฏิวัติอิสลามในอิหร่าน สู่การตื่นตัวของอิสลามในภูมิภาคความหมายในการปฏิวัติของเราก็คือ ชนชาติทั้งมวลจงตื่นขึ้น และรัฐบาลทั้งมวลจงตื่นขึ้น จงปลดปล่อยตัวเองออกจากความทุกข์ยากที่มีอยู่ ออกจากการตกอยู่ภายใต้การครอบงำที่เป็น...

การเป็นนักปฏิวัติ ด้วยศรัทธาและแรงบันดาลใจในคำพูดต่าง ๆ ในช่วงล่าสุดของท่านผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม ท่านได้เน้นย้ำถึงความเป็นนักปฏิวัติและการรักษาสถานะของความเป็นนักปฏิวัติ บทบาทของความศรัทธาในพระเจ้าและแรงบันดาลใจที่สูงส่งและมุ่งมั่น (ที่จะย่างก้าวออกสู่สนาม) คือ....

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 58 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

0011985
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
222
498
1028
9797
4138
5126
11985

อ 20 ก.พ. 2018 :: 10:58:11