ศาสดาวงศ์วานผู้ทรงเกียรติ
Powered by OrdaSoft!

ท่านอบุลฟัฎลิ์ อัลอับบาส ผู้มีความรู้และความเข้าใจที่ถ่องแท้หนึ่งในคุณลักษณะพิเศษของบรรดาสหายและผู้ช่วยเหลือของท่านซัยยิดุชชุฮะดาอ์ (อ.) หรือบรรดาชะฮีดแห่งกัรบะลา ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่สูงส่งสำหรับผู้ที่รอคอยการมาของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) และผู้ที่ปรารถนาจะเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาผู้ช่วยเหลือท่าน นั้นคือ “การมีวิสัยทัศน์  มุมมองและความเข้าใจที่ลึกซึ้ง”

ทำไมนักวิชาการซุนนีจึงกล่าวหลังชื่ออิมามอะลี (อ.) ว่า "กัรร่อมัลลอฮุวัจญ์ฮะฮ์" ?หนึ่งในความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีใครเหมือนที่ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้สำหรับท่านอิมามอะลี (อ.) คือ การรุดหน้าผู้อื่นของท่านในการศรัทธา (อีหม่าน) และการยอมรับอิสลาม ท่านอิมามอะลี (อ.) คือผู้ซึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นในอาคารกะอ์บะอ์ เจริญเติบโตในบ้านแห่งวะฮ์ยู (วิวรณ์) และได้รับการอบรมขัดเกลาโดยท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ)

ชีวประวัติพอสังเขป ของฟาฏิมะฮ์ บินติ ฮัซซาม (อุมมุลบะนีน) ท่านหญิงอุมมุลบะนีน คือ สตรีที่ถือกำเนิดและเจริญเติบโตมาในครอบครัวที่มีเกียรติและมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว คุณลักษณะส่วนตัวของสตรีท่านนี้คือ ความอดทนอดกลั้น ความสุขุมในการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านแห่งอิมามัต นั่นคือ บ้านของท่านอิมามอะลี (อ.)....

ส่วนหนึ่งจากคำปราศรัยของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ ฮัซซะฮ์รอ (อ) มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่อัลลอฮ์ บนสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้ การขอบคุณเป็นสิทธิแด่พระองค์บนสิ่งที่พระองค์ทรงดลใจ การยกย่องสรรเสริญ (เป็นสิทธิแด่พระองค์) ในสิ่งที่พระองค์ทรงหยิบยื่นให้ จากความโปรดปรานอันมากมายที่พระองค์ทรงรังสรรค์ขึ้นมา......

สถานภาพของท่านหญิงฟาติมะฮ์ (อ) คือ “อัล เกาษัร” อัลลอฮ์ ผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่ง ได้ประทานอัลกุรอานบทอัล เกาษัร ดังมีใจความว่า “ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ แท้จริงเราได้ประทานอัล เกาษัรให้แก่เจ้าแล้ว ดังนั้นจงสดุดีและจงเชือดพลีแด่พระผู้อภิบาลของเจ้า แท้จริงผู้ที่รังเกียจเจ้า คือผู้ถูกตัดขาด (ไร้ผู้สืบตระกูล)”....

ความประเสริฐของท่านอิมามฮูเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 14  สถานภาพของผู้ที่ทำหน้าที่กำชับความดีและห้ามปรามความชั่ว

การยืนหยัดต่อสู้ของฮูเซน บินอะลี (อ.) มิได้ให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขการกำชับความดีและห้ามปรามความชั่วกระนั้นหรือ? ดังที่ได้อธิบายไปแล้วในภาคแรกของหนังสือนี้ว่า มีคำถามหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึง นั่นคือบรรดานักนิติศาสตร์และนักวิชาการแห่งอิสลามได้กำหนดเงื่อนไขในการกำชับความดีและห้ามปรามความชั่ว.......

ความประเสริฐของท่านอิมามฮูเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 13  คำปราศรัยหลังจากนมาซอัซริ ณ “ชะรอฟ”

ดังที่ท่านทั้งหลายได้อ่านไปแล้วในบทก่อนที่ว่า ท่านอิมาม (อ.) ได้เผชิญหน้ากับฮูร บินยาซีด และกองทหารของเขา ซึ่งเป็นกองทหารกลุ่มแรกที่ถูกส่งมาจากอิบนิซิยาด ณ ตำบล “ชะรอฟ” หลังจากการเสร็จสิ้นการนมาซดุฮ์ริและการกล่าวปราศรัยของท่านอิมาม (อ.) แล้ว ในนมาซอัซริก็เช่นกัน ทหารของทั้งสองฝ่ายได้นมาซภายใต้การนำของท่านอิมาม (อ.) ..

ความประเสริฐของท่านอิมามฮูเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 12  บุคคลสองกลุ่มที่มีลักษณะตรงข้าม

ท่านฮูเซน บินอะลี (อ.) กล่าวถึงบุคคลสองกลุ่มที่มีลักษณะตรงข้ามกัน และกล่าวถึงผู้นำสองประเภทไว้ในคำพูดของท่าน โดยอ้างอิงไปยังโองการอัลกุรอานสองโองการ โดยที่บุคคลแต่ละกลุ่มก็จะยึดถือปฏิบัติตามผู้นำหนึ่ง และจะได้รับแรงบันดาลใจในเรื่องของแนวคิดและทัศนคติต่างๆ จากผู้นำของตนเอง.....

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

0700297
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
293
629
1572
694454
15519
15345
700297

อ 31 มี.ค. 2020 :: 09:52:23