ศาสดาวงศ์วานผู้ทรงเกียรติ
Powered by OrdaSoft!

ท่านหญิงซัยนับ (อ.) แบบอย่างความอดทนและการยืนหยัด ท่านหญิงซัยนับ กุบรอ (อ.) อะกีละฮ์ บนีฮาชิม (สตรีผู้สูงศักดิ์แห่งบนีฮาชิม) ผู้เป็นแบบอย่างของความอดทนและการยืนหยัด ท่านได้รักษาความสัมพันธ์ที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งความสงบมั่นไว้ได้อย่างลึกซึ้ง โดยท่านสามารถอดทนอดกลั้นต่อความทุกข์ยากทั้งมวลในตลอดชีวิตของตนได้.....

คัมภีร์โบราณอายุ 1,500 ปี ระบุ พระเยซูคริสต์ ไม่ได้ถูกตรึงกางเขนในขณะที่คริสเตียนทุกคนเชื่อมั่นว่าพระเยซูคริสต์หรือศาสดาอีซา (อ.) ได้เสียชีวิตด้วยการถูกตรึงกางเขน ทัศนะดังกล่าวนี้ได้ถูกปฏิเสธไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน และชาวมุสลิมเชื่อว่า ยูดาห์ (Judah) ผู้เป็นน้องชายของพระเยซูที่มีความละม้ายคล้ายคลึงกับพระเยซูได้ถูกตรึงกางเขนแทน....

ตำนานวันคริสต์มาส 25 ธันวาคม ศาสดาอีซา (อ.) ผู้นำสาสน์แห่งความรักและสันติภาพเนื่องในวโรกาสที่จะถึงวันครบรอบปีการถือกำเนิดของศาสดาอีซา (อ.) ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคมของทุกๆ ปี เป็นที่รู้จักกันดีในนามวันคริสต์มาส ประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส (การเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู) ถูกกำหนดขึ้นในปี ค.ศ. 330....

บทบาทของพระเยซูคริสต์ ในรัฐบาลยุคอิมามมะฮ์ดี (อ.)เมื่อผู้นำการปฏิวัติของโลก คือท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) ได้ยืนหยัดขึ้นเพื่อการต่อสู้แล้ว ท่านศาสดาอีซา (อ.) จะคอยให้การช่วยแหลือเคียงบ่าเคียงไหล่ท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) เพื่อที่จะทำให้คำสอนอันทรงคุณค่าในคัมภีร์อัลกุรอานถูกนำมาใช้ปฏิบัติอย่างครอบคลุมเหนือโลกนี้....

บทบาทสำคัญของศาสดาอีซา (อ.) ในยุคสุดท้ายที่อัลกุรอานกล่าวถึง ตามหลักฐานอัลกุรอาน และฮะดีษหนึ่งในฮิกมะฮ์ (วิทยปัญญาหรือปรัชญา) ที่สำคัญของการยกท่านศาสดาอีซา (อ.) ขึ้นสู่ฟากฟ้า โดยพระผู้เป็นเจ้าและการมีชีวิตอยู่ของท่าน คือการเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจอันยิ่งใหญ่ในยุคสุดท้าย (อาคิรุซซะมาน)….

อิมามฮะซัน อัสกะรี (อ.) สัญลักษณ์ของคุณธรรม   ท่านอิมามฮะซัน อัสกะรีย์ (อ.) ก็เช่นเดียวกับบรรพบุรุษของท่านที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมความดีทั้งมวล และเป็นผู้ที่บริสุทธิ์จากลักษณะที่เลวร้ายทั้งมวล คุณธรรมและความดีงามต่างๆ ของท่านนั้นไม่เพียงแต่หมู่มิตรและผู้ปฏิบัติตามท่านเท่านั้นที่กล่าวขานถึง .....

ศาสดามุฮัมมัด ซ็อลฯ ความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 3ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) นั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีมากที่สุดในหมู่มนุษย์และเป็นผู้ที่มีเกียรติที่สุดในการคบหาสมาคม ท่านศาสดาแห่งความเมตตา (ซ็อลฯ) จะปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความมีเกียรติ ท่านจะไม่ถือโทษโกรธเคืองต่อพฤติกรรมที่เลวร้ายและไม่ให้เกียรติต่อท่าน......

ศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 2เป็นที่ยอมรับกันในหมู่มุฟัซซิรีน (นักอรรถาธิบาย) คัมภีร์อัลกุรอานกลุ่มหนึ่งนั้น  คำว่า “อัรเราะห์มาน” (ผู้ทรงเมตตา) คือคุณลักษณะ (ซิฟัต) ของพระผู้เป็นเจ้าที่บ่งชี้ถึงความเมตตาโดยรวมที่ครอบคลุมของพระองค์ กล่าวคือเป็นความเมตตา......

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

0680411
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
294
555
3831
673425
10978
12998
680411

ศ 21 ก.พ. 2020 :: 12:42:52