ศาสดาวงศ์วานผู้ทรงเกียรติ
Powered by OrdaSoft!
ความประเสริฐของท่านอิมามฮูเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 1 วาทะของท่านฮูเซน อิบนิอะลี (อ.) ต่อผู้ครองนครมะดีนะฮ์

หลังจากที่มุอาวียะฮ์จบชีวิตลงในกลางเดือนเราะญับของปีฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 60 ยะซีดผู้เป็นบุตรชายก็ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้ปกครองแทน และโดยไม่รอช้าเขาก็เริ่มเขียนจดหมายส่งไปยังบรรดาผู้ปกครองนครและหัวเมืองต่างๆ เพื่อแจ้งข่าวการตายของมุอาวียะฮ์และการขึ้นสู่ตำแหน่งการเป็นผู้ปกครองสืบต่อของตน......

ผลลัพธ์ที่ได้รับจากเหตุการณ์มุบาฮะละฮ์

วันที่ 24 เดือนซุลฮิจญะฮ์วันครบรอบปีเหตุการณ์มุบาฮะละฮ์ (การวิงวอนต่อพระเจ้าให้สาปแช่งและลงโทษฝ่ายที่มิได้อยู่บนสัจธรรม) ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) กับคริสเตียนแห่งนัจญ์รอน ใน ปี ฮ.ศ.ที่ 9.....

 มุบาฮะละฮ์ วันแห่งการพิสูจน์สัจธรรมของอิสลาม ตอนที่ 2

ในริวายะฮ์ (คำรายงาน) ต่างๆ ของอิสลามได้กล่าวว่า เมื่อประเด็นเกี่ยวกับการมุบาฮะละฮ์ได้ถูกนำเสนอ  บรรดาผู้แทนชาวคริสต์แห่งนัจญ์รอนได้ขอประวิงเวลาจากท่านศาสดา (ซ็อลฯ) เพื่อคิดใคร่ครวญในเรื่องนี้และขอคำปรึกษาหารือจากบรรดาแกนนำของตน…..

 มุบาฮะละฮ์ วันแห่งการพิสูจน์สัจธรรมของอิสลาม ตอนที่ 1ซุลฮิจญะฮ์เป็นเดือนที่ 12 ในปฏิทินอาหรับ มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมาย หนึ่งในนั้นคือเรื่องมุบาฮะละฮ์ พระผู้เป็นเจ้า (ซบ.) ทรงตรัสว่า ดังนั้นผู้ใดที่โต้เถียงเจ้าในเรื่องของเขา (อีซา) หลังจากที่ได้มีความรู้มายังเจ้าแล้ว ก็จงกล่าวเถิดว่า ท่านทั้งหลายจงมาเถิด.....

ความประเสริฐของท่านหญิงคอดีญะฮ์ บินติคุวัยลิด (อ.)คุณลักษณะที่สูงส่งประการหนึ่งของท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) คือการเป็นสตรีผู้มีความคิดที่ยาวไกลและมีความลึกซึ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภูมิปัญญาและความชาญฉลาดในการปฏิบัติของท่านนั้นอยู่ในระดับที่สูงส่งอย่างยิ่ง....

สถานภาพอันสูงส่งของฮุเซน บินอะลี (อ.)ตามคำรายงานของนักประวัติศาสตร์บางคน ท่านอิมามฮุเซน (อ.) ถือกำเนิดในวันอังคารหรือวันพฤหัสบดีที่ห้า เดือนชะอ์บาน ฮิจเราะฮ์ศักราชที่สี่ (1) แต่ตามคำรายงานของนักประวัติศาสตร์บางคน ท่านอิมามฮุเซน (อ.) ถือกำเนิดในวันที่สาม เดือนชะอ์บาน ฮิจเราะฮ์ศักราชที่สาม......

27 รอญับ วันมับอัษ วันแห่งการแต่งตั้งศาสนทูตท่านสุดท้ายแห่งอิสลามสังคมในยุคก่อนอิสลาม ก่อนวันแห่งมับอัษที่ยิ่งใหญ่ แม้จะประสบความสำเร็จด้านอำนาจและวัตถุสักเพียงใดก็ตาม อารยธรรมเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ขาดซึ่งหลักพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่มีในศาสนาแห่งพระเจ้าองค์เดียว ที่มีพื้นฐานบนความเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ.......

ท่านหญิงซัยนับ อัลกุบรอ (อ.) เสียชีวิตด้วยสาเหตุใด? เกี่ยวกับการเสียชีวิต (วะฟาต) ของท่านหญิงซัยนับกุบรอ (อ.) บุตรคนที่สามของท่านอมีรุ้ลมุอ์มินีนอะลี (อ.) นั้น มีทัศนะความเห็นที่แตกต่างกันออกไป แต่ทัศนะที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือท่านหญิงเสียชีวิตในวันอาทิตย์ที่ 15 เดือนร่อญับ ปีฮิจเราะฮ์ศักราชที่ 62 บรรดานักค้นคว้าวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์ได้.....

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

0680484
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
367
555
3904
673425
11051
12998
680484

ศ 21 ก.พ. 2020 :: 14:24:11