ศาสดาวงศ์วานผู้ทรงเกียรติ
Powered by OrdaSoft!

ศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่1 พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่งได้ทรงแต่งตั้งบรรดาศาสดา (นบี) และศาสนทูต (ร่อซูล) ของพระองค์มายังมนุษยชาติเพื่อชี้นำทางพวกเขาไปสู่ความ สมบูรณ์ (กะมาล) และความผาสุกไพบูลย์ (ซะอาดะฮ์) ในชีวิตของพวกเขา โดยที่ถ้าหากพระองค์มิได้ส่งบรรดาศาสดาลงมาแล้ว.....

ท่านหญิงคอดิญะฮ์ (อ.) ภรรยาผู้เป็นที่รักยิ่งของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) เนื่องด้วยวันที่ 10 เดือนรอบีอุ้ลเอาวัล เป็นวันคล้ายวันสมรสของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) กับท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) จึงถือเป็นโอกาสที่ดีงามที่เราจะมารับรู้ถึงความประเสริฐบางประการของท่านหญิง (อ.) ผู้เป็นภรรยาที่รักยิ่งที่สุดของท่านศาสดา (ซ็อลฯ).....

บทเรียนสู่ความสำเร็จและความผาสุกไพบูลย์ จากอิมามฮะซัน อัสกะรี (อ.) ความเมตตาของคำสั่งใช้และข้อห้ามต่างๆ ของพระผู้เป็นเจ้านั้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนจากประเด็นที่ว่า ด้วยกับการระวังรักษาคำสั่งจากคัมภีร์อัลกุรอาน จะช่วยให้มนุษย์ทุกคนสามารถไปถึงยังความสำเร็จและความผาสุกไพบูลย์ (ซะอาดะฮ์) ในโลกนี้และในปรโลกได้....

8 รอบิอุ้ลเอาวัล วันครบรอบปีการเป็นชะฮีดของท่านอิมามฮะซัน อัสกะรี (อ.) วันที่ 8 เดือนรอบิอุ้ลเอาวัล เป็นวันครบรอบปีการเป็นชะฮีดของท่านอิมามฮะซัน อัสกะรี (อ.) อิมาม (ผู้นำ) ท่านที่ 11 แห่งวงศ์วานอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) ท่านอิมามผู้ถูกอธรรมที่ในตลอดช่วงอายุขัยที่แสนสั้นของท่านต้องทนแบกรับความทุกข์ทรมานและการกดขี่ต่างๆ อย่างมากมาย......

คุณธรรมและความคาดหวังของอิมามฮะซัน อัสกะรี (อ.) ที่มียังผู้ศรัทธาท่านอิมามฮาซัน อัล อัสกะรีย์ เปรียบเสมือนดาวดวงที่สิบเอ็ดในท้องนภาแห่งตำแหน่งอิมาม (ผู้นำ) ของสายธารอะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) ท่านกำเนิด ณ เมืองมะดีนะฮ์ เมื่อวันที่ 8 เดือนรอบิอุซซานี ปีฮ.ศ. ที่ 232 และเสียชีวิต (ชะฮีด) พลีในหนทางของพระผู้เป็นเจ้า ที่เมืองซามัรรออ์ เมื่อวันที่ 8 เดือนรอบิอุลเอาวัล ฮ.ศ. 260.....

จริยวัตรของท่านศาสนทูตแห่งพระผู้เป็นเจ้า (ซบ.) ในคัมภีร์อัลกุรอานทุกๆ จริยวัตรที่ประสานกลมกลืนกับคัมภีร์ไม่ว่าจะในระดับใดก็ตาม ก็ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติตามอัลกุรอานในระดับนั้นๆ และเนื่องจากท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) ได้วางกรอบจริยวัตรของท่านไว้บนข้อเท็จจริงต่างๆ แห่งคัมภีร์อัลกุรอาน.....

อิมามริฎอ (อ.) ผู้แผ่ขยายความรู้จากอะฮ์ลุลบัยต์สู่การฟื้นฟูวิชาการในยุคสมัยความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการและการแผ่ขยายของแนวทางจากวงศ์วานอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) ในสมัยของท่านอิมามริฎอ (อ.) คือส่วนหนึ่งจากภารกิจหน้าที่ต่างๆ ที่สำคัญของบรรดาอิมามผู้บริสุทธิ์ (อ.) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านอิมามริฎอ (อ.) ในด้านหนึ่งนั่นคือ.....

สาส์นของท่านอิมามริฏอ (อ.) ที่มีถึงหมู่มิตรของอะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.)เชคมุฟีดได้บันทึกสาส์นอันทรงคุณค่าของท่านอิมามริฎอ (อ.) ไว้ในหนังสือของท่าน ท่านอิมามริฎอ (อ.) ได้ส่งสาส์นนี้ถึงบรรดาชีอะฮ์และหมู่มิตรของอะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) โดยผ่านชาฮ์อับดุลอะซีม (อ.).....

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

0680423
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
306
555
3843
673425
10990
12998
680423

ศ 21 ก.พ. 2020 :: 13:07:10