Powered by OrdaSoft!

ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.) กับสถานะความเป็นผู้สัจจริงเหตุผลที่ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.) ได้รับฉายานามนี้ก็เนื่องจากว่า ในตลอดอายุขัยที่แสนสั้นของท่านนั้น ท่านมีความสัจจริงในคำพูด การแสดงออก การกระทำและความคิดในระดับสูงสุด และท่านหญิงได้ใช้ชีวิตทั้งหมดของท่านย่างก้าวไปในเส้นทางของพระผู้เป็นเจ้า.......

กรณีการเสียชีวิตของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.) จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอะฮ์ลิซซุนนะฮ์บนพื้นฐานของหลักฐานต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ หลังจากการสุมกองฟืนที่ประตูบ้านของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.) แล้ว ผู้ที่บุกรุกได้จุดไฟกองฟืนนั้น อิบนุชะห์นะฮ์ ได้เขียนไว้ในหนังสือ “เราฎ่อตุ้ลมุนาซิร” หนึ่งในหนังสือของอะฮ์ลิซซุนนะฮ์...

“สวนฟะดัก” ของขวัญจากท่านศาสดา (ซ็อลฯ) มอบแด่ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.)“ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.) กล่าวว่า “ตราบที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านก็ยังคงมีอำนาจเหนือตัวข้าพเจ้าและทรัพย์สินของข้าพเจ้า” ท่านศาสดา (ซ็อลฯ) กล่าวว่า “พ่อเกรงว่า หากพ่อไม่มอบให้เป็น….”

ฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รออ์  ผู้นำสตรีแห่งโลกทั้งผองเราจะพบว่าทรัพย์สินที่มีค่าทั้งหลาย ล้วนถูกเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่มั่นคง เพชรเม็ดงามต้องอยูในตัวเรีอนที่แข็งแรง แม้แต่ผลไม้ก็ยังถูกรักษาไว้ในชะลอม ฉะนั้น สำหรับสตรีมุสลิม อัลลอฮ์ ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์ จึงทรงกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมา เพื่อปกป้องคุ้มครองสตรี....

ท่านหญิงซัยนับ (อ.) แบบอย่างความอดทนและการยืนหยัด ท่านหญิงซัยนับ กุบรอ (อ.) อะกีละฮ์ บนีฮาชิม (สตรีผู้สูงศักดิ์แห่งบนีฮาชิม) ผู้เป็นแบบอย่างของความอดทนและการยืนหยัด ท่านได้รักษาความสัมพันธ์ที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งความสงบมั่นไว้ได้อย่างลึกซึ้ง โดยท่านสามารถอดทนอดกลั้นต่อความทุกข์ยากทั้งมวลในตลอดชีวิตของตนได้.....

คัมภีร์โบราณอายุ 1,500 ปี ระบุ พระเยซูคริสต์ ไม่ได้ถูกตรึงกางเขนในขณะที่คริสเตียนทุกคนเชื่อมั่นว่าพระเยซูคริสต์หรือศาสดาอีซา (อ.) ได้เสียชีวิตด้วยการถูกตรึงกางเขน ทัศนะดังกล่าวนี้ได้ถูกปฏิเสธไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน และชาวมุสลิมเชื่อว่า ยูดาห์ (Judah) ผู้เป็นน้องชายของพระเยซูที่มีความละม้ายคล้ายคลึงกับพระเยซูได้ถูกตรึงกางเขนแทน....

ตำนานวันคริสต์มาส 25 ธันวาคม ศาสดาอีซา (อ.) ผู้นำสาสน์แห่งความรักและสันติภาพเนื่องในวโรกาสที่จะถึงวันครบรอบปีการถือกำเนิดของศาสดาอีซา (อ.) ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคมของทุกๆ ปี เป็นที่รู้จักกันดีในนามวันคริสต์มาส ประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส (การเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู) ถูกกำหนดขึ้นในปี ค.ศ. 330....

บทบาทของพระเยซูคริสต์ ในรัฐบาลยุคอิมามมะฮ์ดี (อ.)เมื่อผู้นำการปฏิวัติของโลก คือท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) ได้ยืนหยัดขึ้นเพื่อการต่อสู้แล้ว ท่านศาสดาอีซา (อ.) จะคอยให้การช่วยแหลือเคียงบ่าเคียงไหล่ท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) เพื่อที่จะทำให้คำสอนอันทรงคุณค่าในคัมภีร์อัลกุรอานถูกนำมาใช้ปฏิบัติอย่างครอบคลุมเหนือโลกนี้....

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 65 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

0413844
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
875
1803
875
401190
24708
33146
413844

อ 16 มิ.ย. 2019 :: 10:09:21