มารยาทในการดื่มและรับประทานอาหาร ตามแบบฉบับท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ)
Powered by OrdaSoft!

มารยาทในการดื่มและรับประทานอาหาร ตามแบบฉบับท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ)

อิสลาม ยอมรับว่าการรับประทานอาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตทางด้านร่างกายของมนุษย์ ที่จะต้องเจริญเติบโต ใช้กำลังงานและสร้างพลานามัยที่แข็งแรง แต่ขณะเดียวกัน มนุษย์ก็มิได้เกิดมาเพียงเพื่อรับประทานอย่างเดียวเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เท่านั้น แต่มนุษย์ยังต้องการมารยาทในการรับประทานและดื่ม ดังนั้น อิสลามจึงได้กำหนดมารยาทในการรับประทานและดื่มไว้ โดยท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ปฏิบัติเป็นแบบฉบับไว้

     ท่านอมีรุ้ลมุอ์มินีน (อ.) กล่าวว่า “มีผู้นำอาหารมาให้ท่านศาสดา (ซ็อลฯ) เนื่องจากท่านเห็นว่าอาหารนั้นยังร้อนอยู่ ท่านจึงกล่าวว่า จงวางมันไว้ให้เย็นก่อน ซึ่งความจำเริญ (ความดีงาม) ของมันจะมีมากกว่า พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงประทานอาหารร้อนให้แก่เรา” (1)

      ท่านอิมามฮุเซน (อ.) กล่าวว่า : เมื่อใดก็ตามที่ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) จะรับประทานอาหาร ท่านจะกล่าวว่า

اللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِیهِ وَ ارْزُقنَا خَیْراً مِنْهُ

"ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดประทานความจำเริญแก่เหล่าข้าพระองค์ในอาหารนี้ และโปรดประทานสิ่งที่ดีงามกว่ามันเป็นปัจจัยดำรงชีพแก่เหล่าข้าพระองค์ด้วยเถิด”

    และทุกครั้งที่ท่านจะดื่มนมท่านจะกล่าว่า

اللَّهُم بارِكْ لَنَا فِیهِ وَ ارزُقنَا فِیه

“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดประทานความจำเริญแก่เหล่าข้าพระองค์ในนมนี้ และโปรดประทานปัจจัยดำรงชีพแก่เหล่าข้าพระองค์ในสิ่งนี้ด้วยเถิด” (2)

    ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า “ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์นับจากช่วงเริ่มแรกที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นศาสดา จวบจนถึงวาระสุดท้ายแห่งอายุขัยของท่าน ท่านไม่เคยที่จะรับประทานอาหารในสภาพที่นั่งพิงสิ่งใดเลย และตลอดเวลาท่านจะรับประทานอาหารเหมือนทาสคนหนึ่งและนั่งเหมือนทาสคนหนึ่ง และท่านจะกระทำเช่นนี้เพื่อแสดงความนอบน้อมและถ่อมตนต่อพระผู้เป็นเจ้า (3)

     นอกจากนี้ ท่านยังกล่าวอีกว่า “ท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ไม่ชอบที่จะรับประทานและดื่มและหยิบสิ่งใดด้วยมือซ้าย” (4)

     ผู้รายงานได้กล่าวว่า : ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) จะใช้มือขวาในการรับประทานอาหาร การดื่มและการทำวุฎูอ์ (5)

     อะนัส ได้เล่าว่า “ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) ไม่เคยพูดไม่ดี (บ่น) เกี่ยวกับอาหาร ถ้าหากท่านชอบอาหารนั้น ท่านก็จะรับประทานมัน แต่ท่านไม่ชอบท่านก็จะไม่รับประทาน” (6)


เชิงอรรถ :

[1] อุยูน อัคบาริรริฎอ เล่มที่ 2 หน้าที่ 40
[2] อุยูน อัคบาริรริฎอ เล่มที่ 2 หน้าที่ 39
[3] อัลกาฟี เล่มที่ 6 หน้าที่ 270-271
[4] มะการิมุลอัคลาก หน้าที่ 142
[5] อัลญามิอุซซอฆีร เล่มที่ 2 หน้าที่ 372
[6] มะการิมุลอัคลาก หน้าที่ 30
[7] มะฟาตีฮุ้ลหะยาต หน้าที่ 155-156-157


ที่มา : afkarnews.ir

แปลและเรียบเรียง : เชคมุฮัมมัดนาอีม ประดับญาติ

Copyright © 2017 SAHIBZAMAN.NET- สื่อเรียนรู้อิสลามสำหรับอิสระชนคนรุ่นใหม่

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

0704080
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
151
822
151
698725
3354
15948
704080

อ 05 เม.ย. 2020 :: 04:55:00