คุฏบะฮ์ ชะอ์บานียะฮ์ : ความยิ่งใหญ่ของเดือนรอมฎอนในคำเทศนาของท่านศาสดา (ซ็อลฯ)
Powered by OrdaSoft!

คุฏบะฮ์ ชะอ์บานียะฮ์ : ความยิ่งใหญ่ของเดือนรอมฎอนในคำเทศนาของท่านศาสดา (ซ็อลฯ)

“ในวันสุดท้ายของเดือนของชะอ์บาน ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ได้กล่าวธรรมเทศนาที่เรียกว่า "ตุฏบะฮ์ ชะอ์บานียะฮ์" ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความหมายและความประเสริฐอย่างมากมาย”

สถานะของ "คุฏบะฮ์ ชะอ์บานียะฮ์" ของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ในความยิ่งใหญ่ของเดือนรอมฎอนอันจำเริญ

     "คุฏบะฮ์ ชะอบานียะฮ์" เป็นคำเทศนาหนึ่งจากท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) เกี่ยวกับความประเสริฐของเดือนรอมฎอนและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่เดือนนี้ เนื่องจากท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ได้กล่าวคำเทศนานี้ในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนชะอ์บาน จึงเป็นที่รู้จักในนาม "คุฏบะฮ์ ชะอ์บานียะฮ์" ของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ในคำเทศนานี้นอกเหนือจากการอธิบายถึงความยิ่งใหญ่ของเดือนรอมฎอนแล้ว ยังได้เรียกร้องเชิญชวนชาวมุสลิมให้ระวังรักษาประเด็นต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น อย่างเช่น การระลึกถึงวันแห่งการพิพากษา การเอาใจใส่ต่อสภาพความเป็นอยู่ของของผู้คนที่อ่อนแอกว่าและคนยากจนขัดสน การควบคุมสายตา หูและลิ้น การอ่านอัลกุรอาน การวิงวอนขอ (ดุอาอ์) การขออภัยโทษ (อิสติฆฟาร) การซอละวาต (ประสาทพร) แด่ท่านศาสดา (ซ็อลฯ) อย่างมากมายในเดือนนี้

     สำนวนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี เช่น "เดือนแห่งการเป็นแขกรับเชิญของพระเจ้า" และ "การนอนหลับของผู้ถือศีลอดคือการอิบาดะฮ์" ได้ถูกนำมาใช้ในคำเทศนาบทนี้  ในตอนท้ายของคำเทศนา ในการตอบคำถามของท่านอิมามอะลี (อ.) ท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ได้แนะนำว่า การออกห่างความชั่วคือการกระทำ (อะมั้ล) ที่ประเสริฐที่สุดในเดือนรอมฎอน พร้อมกับแจ้งข่าวการเป็นชะฮีดของท่านในเดือนนี้

     คำเทศนานี้ท่านอิมามริฎอ (อ.) ได้รายงานด้วยสายรายงานผ่านบรรดาอิมาม (อ.) ก่อนหน้าท่านไปถึงยังท่านอิมามอะลี (อ.)

เนื้อหาของ “คุฏบะฮ์ ชะอ์บานียะฮ์”

      ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ได้กล่าว่า

      "โอ้ประชาชนเอ๋ย แท้จริงเดือนแห่งอัลลอฮ์ ได้มาเยือนพวกท่านแล้ว พร้อมด้วยความจำเริญ ความเมตตาและการอภัยโทษ เดือนนี้ ณ อัลลอฮ์ เป็นเดือนที่ประเสริฐยิ่งกว่าเดือนทั้งหลาย กลางวันและกลางคืนของมันประเสริฐกว่ากลางวันและกลางคืนทั้งหลาย ช่วงเวลาทั้งหลายของเดือนนี้ประเสริฐกว่าช่วงเวลาทั้งหลาย มันคือเดือนที่พวกท่านได้ถูกเชื้อเชิญสู่การเป็นแขกผู้ของอัลลอฮ์ และในเดือนนี้พวกท่านได้ถูกทำให้เป็นผู้มีเกียรติของอัลลอฮ์

     ลมหายใจของพวกท่านในเดือนนี้คือการตัสบีห์ (การสรรเสริญสดุดีพระองค์) และการนอนของพวกท่านถือเป็นอิบาดะฮ์ (การนมัสการพระองค์) อะมั้ล (การปฏิบัติศาสนกิจ) ของพวกท่านในเดือนนี้จะได้รับการยอมรับ และดุอาอ์ของพวกท่านล้วนจะถูกตอบรับ

     ดังนั้นพวกท่านจงวอนขอต่ออัลลอฮ์ พระผู้บาลของพวกท่านด้วยเจตจำนงที่สัตย์จริงและด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ เพื่อให้พระองค์ทรงประทานความสำเร็จแก่พวกท่านในการถือศีลอดและการอ่านคำภีร์ของพระองค์ เพราะแท้จริง คนอัปยศก็คือผู้ที่พลาดโอกาสจากการอภัยโทษของพระองค์ในเดือนอันยิ่งใหญ่นี้ และด้วยกับความหิวและความกระหายของพวกท่านในเดือนนี้ พวกท่านจงรำลึกถึงความหิวและความกระหายของพวกท่านในวันฟื้นคืนชีพ

     และจงบริจาคทานแก่คนยากจนและคนขัดสนในหมู่พวกท่าน จงให้เกียรติผู้สูงอายุและจงเมตตาเด็กๆ ในหมู่พวกท่าน จงเชื่อมสัมพันธ์ต่อเครือญาติของพวกท่าน และพวกท่านจงระวังรักษาลิ้น (วาจาคำพูด) ของพวกท่าน จงยับยั้งสายตาและหูของพวกท่านจากการมองและการฟังสิ่งที่ไม่เป็นที่อนุมัติสำหรับพวกท่าน

     จงเมตตาต่อเด็กกำพร้าของเพื่อนมนุษย์แล้วเด็กกำพร้าของพวกท่านก็จะได้รับความเมตตา พวกท่านจงกลับตัวกลับใจ (เตาบะฮ์) สู่อัลลอฮ์จากความผิดบาปของพวกท่าน จงยกมือของพวกท่านขึ้นขอดุอาอ์ในช่วงเวลานมาซของพวกท่าน เพราะมันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์จะทรงมองด้วยความเมตตายังปวงบ่าวของพระองค์ โดยที่พระองค์จะทรงตอบรับเมื่อเขาพร่ำภาวนาต่อพระองค์ และจะทรงขานรับพวกเขา เมื่อพวกเขาเรียกหาพระองค์  และจะทรงมอบให้พวกเขาเมื่อพวกเขาเอ่ยขอและตอบรับพวกเขาเมื่อพวกเขาวิงวอนขอพระองค์

     โอ้ประชาชนเอ๋ย! แท้ที่จริง ชีวิตของพวกท่านนั้นถูกพันธนาการไว้ด้วยการกระทำทั้งหลายของพวกท่านเอง ดังนั้นจงปลดปล่อยมันด้วยการขออภัยโทษของพวกท่าน และหลังของพวกท่านนั้นหนักอึ้งจากความผิดบาปของพวกท่านเอง ดังนั้นจงทำให้มันเบาบางลงด้วยการซุญูด (กราบกรานพระองค์) ที่ยาวนานเถิด และพึงรู้เถิดว่า แท้จริงอัลลอฮ์ทรงสาบานด้วยเกียรติของพระองค์ว่า จะไม่ลงโทษผู้ดำรงนมาซและผู้ทำการซุญูด และจะไม่ทำให้พวกเขาหวาดกลัวด้วยไฟนรกในวันที่มวลมนุษย์จะยืนขึ้นเพื่อ (รับการพิพากษา) ของพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก

     โอ้ประชาชนเอ๋ย! คนใดจากพวกท่านที่เลี้ยงอาหารละศีลอดแก่ผู้ศรัทธาผู้ถือศีลอดคนหนึ่งในเดือนนี้ เขาจะได้รับผลบุญเทียบเท่ากับการปลดปล่อยทาสคนหนึ่งและจะได้รับการอภัยโทษในบาปทั้งหลายที่เคยกระทำไว้ในอดีต”

     ทันใดนั้นเองมีผู้ถามขึ้นว่า : “โอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์! พวกเราคงไม่สามารถจะกระทำเช่นนั้นได้ทุกคน”

     ท่านศาสดา (ซ็อลฯ) กล่าวตอบว่า : “พวกท่านจงป้องกันไฟนรก แม้ว่าด้วยอินผลัมเพียงครึ่งผล พวกท่านจงป้องกันไฟนรก แม้ว่าด้วยน้ำเพียงอึกเดียว”

     “โอ้ประชาชนเอ๋ย! คนใดจากพวกท่านปรับปรุงจรรยามารยาทของตนให้ดีงามในเดือนนี้ เขาจะได้รับใบอนุญาตผ่านสะพานซิรอต (สะพานที่ทอดผ่านนรกข้ามไปสู่สวรรค์) ในวันซึ่งเท้าทั้งหลายจะพาดพั้งพลาดพลั้ง

      และผู้ใดก็ตามที่ผ่อนปรน (หน้าที่การงาน) แก่ทาส (ผู้รับใช้) ของตนให้เบาลงในเดือนนี้ อัลลอฮ์ก็จะทรงผ่อนปรนการสอบสวนของเขา ผู้ใดก็ตามที่หักห้ามความชั่วร้ายของเขา (ต่อผู้อื่น) ในเดือนนี้อัลลอฮ์ก็จะหักห้ามความกริ้วโกรธของพระองค์ต่อเขาในวันที่เขาจะพบกับพระองค์ และผู้ใดที่เอื้ออาทรต่อเด็กกำพร้าในเดือนนี้ พร อัลลอฮ์ก็จะทรงเอื้อาธรต่อเขาในวันที่เขาจะพบกับพระองค์

     และผู้ใดก็ตามที่เชื่อมสัมพันธ์ค่อเครือญาติของเขา อัลลอฮ์จะทรงเชื่อมเขาเข้ากับความเมตตาของพระองค์ในวันที่เขาจะพบกับพระองค์ และผู้ใดที่ตัดสัมพันธ์กับเครือญาติของเขา อัลลอฮ์จะทรงตัดความเมตตาของพระองค์จากเขาในวันที่เขาจะพบกับพระองค์

     ผู้ใดก็ตามที่กระทำนมาซภาคอาสา (มุสตะฮับ) ในเดือนนี้ อัลลอฮ์จะทรงบันทึกการหลุดพ้นจากไฟนรกแก่เขา และผู้ใดกระทำนมาซภาคบังคับประจำวัน (วาญิบ) ในเดือนนี้ เขาจะได้รับผลบุญ 70 เท่าของผู้ที่กระทำนมาซภาคบังคับประจำวัน (วาญิบ) ในเดือนอื่นๆ

     ผู้ใดก็ตามที่ประสาทพร (ซอลาวาต) แก่ฉันอย่างมากในเดือนนี้ อัลลอฮ์จะทรงทำให้ตราชั่ง (แห่งความดี) ของเขาหนักขึ้นในวันที่ตราชั่งทั้งหลายเบา และผู้ใดทีได้อ่านอัลกุรอานเพียงหนึ่งโองการในเดือนนี้ เขาจะได้รับรางวัลเทียบเท่ากับรางวัลของผู้ที่อ่านอัลกุรอานจบทั้งเล่มในเดือนอื่นๆ

     โอ้ประชาชนเอ๋ย! แท้ที่จริงประตูทั้งหลายของสรวงสวรรค์จะถูกเปิดออกในเดือนนี้ ดังนั้นจงวอนขอพระผู้อภิบาลของพวกท่าน อย่าได้ปิดประตูเหล่านั้นลงจากพวกท่าน และประตูนรกทั้งหลายจะถูกปิดในเดือนนี้ ดังนั้นจงวอนขอพระผู้อภิบาลของพวกท่านอย่าได้เปิดมันต่อพวกท่าน และบรรดาชัยฏอน (มารร้าย) จะถูกจองจำในเดือนนี้ ดังนั้นจงวอยขอพระผู้อภิบาลของพวกท่านอย่าให้พวกมันครอบงำพวกท่านได้”

     ท่านอิมามอะลี (อ) ได้กล่าวว่า "ในช่วงเวลานั้นเอง ฉันได้ลุกขึ้นยืนและถามว่า : “โอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์! อามั้ล (การกระทำ) ที่ดีที่สุดในเดือนนี้คืออะไร?" ท่านได้ตอบว่า : “โอ้ อบัลฮะซัน! อะมั้ล (การกระทำ) ที่ประเสริฐที่สุดในเดือนนี้ คือการละเว้นจากข้อห้ามทั้งหลายของอัลลอฮ์....”


ที่มา : อุยูน อัคบาร อัรริฎอ (อ.), เล่ม 1, หน้า 295 ถึง 297


ตัวบทภาษาอาหรับ :

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبَرَكَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ شَهْرٌ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ وَ أَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَ لَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي وَ سَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ

وَ هُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ وَ جُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ أَنْفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ وَ نَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ وَ عَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَ دُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ

فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَ قُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَنْ يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَ تِلَاوَةِ كِتَابِهِ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ‏ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ

وَ اذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَ عَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ عَطَشَهُ وَ تَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَ مَسَاكِينِكُمْ وَ وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَ ارْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَ صِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَ احْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ

وَ غُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ الِاسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ وَ تَحَنَّنُوا عَلَى أَيْتَامِ النَّاسِ كَمَا يُتَحَنَّنُ عَلَى أَيْتَامِكُمْ وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ

وَ ارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَوَاتِكُمْ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَى عِبَادِهِ يُجِيبُهُمْ إِذَا نَاجَوْهُ وَ يُلَبِّيهِمْ‏ إِذَا نَادَوْهُ وَ يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْهُ

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ مَرْهُونَةٌ بِأَعْمَالِكُمْ فَفُكُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ وَ ظُهُورُكُمْ ثَقِيلَةٌ مِنْ أَوْزَارِكُمْ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَ السَّاجِدِينَ وَ أَنْ لَا يُرَوِّعَهُمْ‏ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ‏

أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ فَطَّرَ مِنْكُمْ صَائِماً مُؤْمِناً فِي هَذَا الشَّهْرِ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ مَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ كُلُّنَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ ص اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ

أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ حَسَّنَ مِنْكُمْ فِي هَذَا الشَّهْرِ خُلُقَهُ كَانَ لَهُ جَوَازاً عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ وَ مَنْ خَفَّفَ فِي هَذَا الشَّهْرِ عَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ خَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِسَابَهُ وَ مَنْ كَفَّ فِيهِ شَرَّهُ كفف [كَفَ‏] اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ

وَ مَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيماً أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ مَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ مَنْ قَطَعَ فِيهِ رَحِمَهُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ مَنْ تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ

وَ مَنْ أَدَّى فِيهِ فَرْضاً كَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ وَ مَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ ثَقَّلَ اللَّهُ مِيزَانَهُ يَوْمَ تَخِفُّ الْمَوَازِينُ‏ وَ مَنْ تَلَا فِيهِ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَبْوَابَ الْجِنَانِ فِي هَذَا الشَّهْرِ مُفَتَّحَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَنْ لَا يُغَلِّقَهَا عَلَيْكُمْ وَ أَبْوَابَ النِّيرَانِ مُغَلَّقَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَنْ لَا يُفَتِّحَهَا عَلَيْكُمْ وَ الشَّيَاطِينَ‏ مَغْلُولَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَنْ لَا يُسَلِّطَهَا عَلَيْكُمْ

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقُمْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِي هَذَا الشَّهْرِ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْوَرَعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ....

 


บทความ : เชคมุฮัมมัดนาอีม ประดับญาติ

Copyright © 2017 SAHIBZAMAN.NET- สื่อเรียนรู้อิสลามสำหรับอิสระชนคนรุ่นใหม่

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 71 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

0898038
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
783
655
3577
887829
2094
26341
898038

พฤ 03 ธ.ค. 2020 :: 23:17:03