ครรลองจริยธรรม
Powered by OrdaSoft!

ความปีติยินดีต่อการถือกำเนิดบุตรี ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีต่างๆ ที่ผิดพลาดของญาฮิลียะฮ์(ยุคมืด)ยังไม่สามารถลบเลือนออกไปได้อย่างหมดสิ้นจากมวลมุสลิมในยุคเริ่มแรกของอิสลาม และจาก....

สงครามตัวต่อตัวกับอารมณ์ใฝ่ต่ำ (นัฟซุลอัมมาเราะฮ์)ม่มีสิ่งใดที่จะเป็นเหมือนดั่งตักวา(ความยำเกรงและความสำรวมตนต่อพระผู้เป็นเจ้า)ที่จะนำพามนุษย์ให้ไปถึงยังเป้าหมายและสิ่งที่มุ่งมาตรปรารถนาได้ ภายใต้....

สองประเด็นด้านจริยธรรม ของท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ.)ท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ.) คือผู้ซึ่งแม้จะรับผิดชอบหน้าที่ในการเป็นผู้นำการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกับปัญหาต่าง ๆ และความเป็นศัตรูที่กำลังเผชิญหน้ากับ...

สาเหตุที่มนุษย์จะอธรรมต่อตนเองในคัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวถึงความอธรรมไว้ 3 ประเภท คือความอธรรมต่อพระเจ้า ความอธรรมต่อผู้อื่น และความอธรรมต่อตัวเอง และใน....

คำสั่งเสียของอิสลามและคริสต์เกี่ยวกับสันติภาพทุกศาสนาแห่งฟากฟ้า และบรรดาศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าที่ถูกส่งมาเพื่อสถาปนาสันติภาพและความมั่นคงและความสงบสุขให้เกิดขึ้นบนโลก ในเส้นทางแห่งความผาสุกไพบูลย์ (ซะอาดะฮ์) และความสมบูรณ์ (กะมาล)...

เราจะคู่ควรต่อการได้รับความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร? คำว่า เราะห์มัต (ความเมตตา) ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่ง หมายถึง การมอบความดีงามให้แก่ผู้ที่คู่ควรต่อการได้รับความดีงามนั้น และนั่นก็จะเป็นไปตามปริมาณและ....

คุณธรรมจะนำพาชีวิตพบกับความสงบสุขหนึ่งในคุณธรรมอันดีงามนั่นคือความพอเพียง (กอนาอะฮ์) ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความสงบมั่น คำว่า “กอนาอะฮ์” ในทางภาษาหมายถึง ความพอเพียงด้วย....

คุณค่าและความสำคัญของเยาวชนผู้ศรัทธาเยาวชนและคนหนุ่มสาวนั้นคือต้นไม้แห่งสังคมที่กำลังผลิดอก หากผู้ดูแลต้นไม้นี้ให้การดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี และคอยทะนุบำรุงอย่างถูกวิธีแล้ว ต้นไม้นั้นก็....

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

0704094
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
165
822
165
698725
3368
15948
704094

อ 05 เม.ย. 2020 :: 05:16:48