ครรลองจริยธรรม
Powered by OrdaSoft!

สิ่งสำคัญระหว่างความยุติธรรมและการเสียสละ ในทัศนะผู้นำแห่งศรัทธาชนหากความยุติธรรมทำให้เรื่องราวและสิ่งต่างๆ ดำเนินไปตามเส้นทางตามธรรมชาติและตามความเป็นจริงของมันถ้าการเสียสละจะทำให้สิ่งต่างๆ ออกนอกเส้นทางอันเป็นธรรมชาติของมัน หากความยุติธรรมถูกปฏิบัติในสังคม และสิทธิต่างๆ ของประชาชนทุกคนถูกมอบให้แก่พวกเขาแล้ว การให้และการเสียสละก็จะมีความจำเป็นอีกต่อไปหรือไม่? .....

บุคคลที่จะสำนึกเสียใจมากที่สุด ในวันแห่งการพิพากษา (กิยามะฮ์) มนุษย์เรา ด้วยกับปัจจัยหลายประการ อย่างเช่น การขาดการวางแผนที่เหมาะสมสำหรับอนาคตของตนเองและในทำนองเดียวกันนี้ การขาดความมีระเบียบวินัยในแผนงานต่างๆ ของตนในช่วงเวลาต่างๆ ของชีวิต จะทำให้เขาต้องเผชิญกับความสำนึกเสียใจอย่างมากมาย......

วิถีธำรงตนอยู่ในความบริสุทธิ์  กุญแจขจัดคุณลักษณะที่ไม่ดีงามในมนุษย์ส่วนหนึ่งจากคุณงามความดีแห่งความเป็นมนุษย์และคุณค่าอันสูงส่งแบบอิสลามซึ่งจะเป็นบ่อเกิดของคุณงามความดีอื่นๆ อีกทั้งจะก่อให้เกิดผลพวงที่สุกใสทางด้านจิตวิญญาณอย่างมากมายติดตามมา นั่นก็คือ คุณลักษณะของการธำรงตนอยู่ในความบริสุทธิ์ (หรือที่เรียกว่า“อิฟฟะฮ์”) .....

ความสำคัญของการทำงานในอัลกุรอานและริวายะฮ์; พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคกีดขวางการตอบรับดุอาอ์ อิบาดะฮ์นั้นมีเจ็ดสิบส่วน แต่สิ่งที่น่าสนใจซึ่งตรงข้ามกับความคิดของคนส่วนมากที่ว่าก็คือ ไม่มีการนมัสการ (อิบาดะฮ์) ใดแม้แต่การนมาซ การถือศีลอด การทำฮัจญ์และอื่นๆ ทางด้านของคุณค่าและความประเสริฐ (ฟะฎีละฮ์) ที่......

ปรัชญาของการมีชีวิตจากคำสอนของท่านอิมามญะอ์ฟัร อัศซอดิก (อ.)อิมามซอดิก (อ.) กลว่าว่า ไม่มีสาเหตุใดๆ ที่จะมีอิทธิพลหรือมีอำนาจบีบบังคับให้พระองค์สร้างโลกนี้ขึ้นมา และเมื่อเหตุผลนั้นมิใช่เป็นสิ่งจำเป็นแล้ว ดังนั้นเมื่อมุวะหิด (ผู้ศรัทธาในพระเจ้า) คนหนึ่งคนใดจะกล่าวว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างโลกนี้ขึ้นมา.......

รอมฎอน เดือนแห่งการกำหนดลิขิตของมนุษย์ ด้วยเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งความเมตตาที่กว้างขวางและแผ่ปกคลุมของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงสูงส่ง เดือนนี้เป็นโอกาสพิเศษและเป็นความกรุณาเฉพาะของพระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อปวงบ่าวผู้กระทำผิดพลาดและเป็นคนบาปของพระองค์ในทั่วทุกมุมโลก ในเดือนนี้ลิขิตต่างๆ ของมนุษย์และโลกจะถูกกำหนดในเดือนนี้ .....

การปฏิบัติ (อะมั้ล) ที่ดีที่สุดในรัตติกาลแห่งลัยละตุลก็อดริ์ค่ำคืนที่ในตลอดทั้งปีจะไม่พบค่ำคืนใดที่มีความดีงามและประเสริฐยิ่งไปกว่าค่ำคืนแห่ง "ลัยละตุลก็อดริ์" การอิบาดะฮ์ (การนมัสการและการเคารพภักดี) ต่อพระผู้เป็นเจ้าในค่ำคืนนี้ประเสริฐกว่าและให้ภาคผลมากกว่าการอิบาดะฮ์หนึ่งพันเดือนในช่วงวันอื่นๆ......

แนวทางและอุปสรรคต่างๆ ของดุอาอ์ ที่จะถูกยอมรับ ณ พระผู้เป็นเจ้าการวิงวอนขอดุอาอ์เป็นหนึ่งในการกระทำที่บรรดาอิมาม (อ.) ได้กำชับสั่งเสียและเน้นย้ำประชาชนให้กระทำ ส่วนการที่ดุอาอ์จะถูกยอมรับหรือไม่นั้น อยู่ในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า และเป็นการกำหนด (ตักดีร) ที่พระองค์ได้ทรงพิจารณาสำหรับมนุษย์ทั้งหลาย.....

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

0666662
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
37
319
37
664262
10227
16583
666662

อ 26 ม.ค. 2020 :: 01:44:06