ครรลองจริยธรรม
Powered by OrdaSoft!

แนวทางและอุปสรรคต่างๆ ของดุอาอ์ ที่จะถูกยอมรับ ณ พระผู้เป็นเจ้าการวิงวอนขอดุอาอ์เป็นหนึ่งในการกระทำที่บรรดาอิมาม (อ.) ได้กำชับสั่งเสียและเน้นย้ำประชาชนให้กระทำ ส่วนการที่ดุอาอ์จะถูกยอมรับหรือไม่นั้น อยู่ในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า และเป็นการกำหนด (ตักดีร) ที่พระองค์ได้ทรงพิจารณาสำหรับมนุษย์ทั้งหลาย.....

สายสัมพันธ์ทางสังคม ที่ศรัทธาชนพึ่งมีต่อกันหนึ่งในประเด็นที่สำคัญยิ่งสำหรับทุกสังคม คือสายสัมพันธ์และความผูกพันที่สมาชิกในสังคมนั้นๆ มีให้ต่อกัน หากสังคมใดก็ตามที่ต้องการประสบความสำเร็จและดำเนินไปในเส้นทางที่ถูกต้องแล้ว แน่นอนยิ่งว่าสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคมดังกล่าวจะต้องเป็นไปด้วยดี.......

อย่าให้มัสยิดร้องเรียนต่ออัลลอฮ์ในวันกิยามะฮ์สถานะที่เป็นพิเศษของมัสยิดในอิสลามนั้น จำเป็นต้องได้รับความสนใจที่เหมาะสมจากสังคมอิสลาม หากมิเช่นนั้นแล้วมัสยิดจะไปร้องเรียนต่อพระผู้เป็นเจ้าในวันกิยามะฮ์......

เป้าหมายและคุณค่าของการอิบาดะฮ์ (การเคารพภักดีพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 1ผลของการเคารพภักดีพระผู้เป็นเจ้า คือการหลุดพ้นออกจากขอบเขตจำกัดอันเล็กน้อยของการยึดติดตัวตน การหลุดพ้นออกจากขอบเขตของความทะเยอทะยานและอารมณ์ปรารถนาต่างๆ ที่เป็นความจำกัดและชั่วคราว กล่าวอีกสำนวนหนึ่งก็คือ ผลของอิบาดะฮ์.......... 

การสังหารผู้บริสุทธิ์โดยเจตนา คือหนึ่งในบาปใหญ่การสังหารผู้บริสุทธิ์โดยเจตนา เป็นหนึ่งในบาปใหญ่ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดการลงโทษที่รุนแรงไว้ คัมภีร์อัลกุรอานให้ความสำคัญอย่างมากในการรักษาเกียรติและชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์ เมื่อใดก็ตามที่ผู้บริสุทธิ์ถูกสังหาร นั้นหมายถึงสิทธิในการมีชีวิตและการดำเนินชีวิตถูกเอาออกไปจากเขา.....

ปรัชญาธรรมเทศนาของนมาซวันศุกร์ ในทัศนะของอิมามริฎอ (อ.) ส่วนที่สำคัญที่สุดของนมาซวันศุกร์ซึ่งเป็นเหตุผลหลักสำหรับการเข้าร่วมและการมารวมตัวกันของชาวมุสลิมในการนมาซที่ยิ่งใหญ่นี้ ก็คือ คุฏบะฮ์ (ธรรมเทศนา) ของนมาซวันศุกร์ ซึ่งในคุฏบะฮ์นั้นจะมีการพูดถึงเนื้อหาต่างๆ ที่สำคัญทางด้านการเมืองและการอิบาดะฮ์......

ผู้ที่มีมารยาททรามจะมีชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในสังคมพฤติกรรมบางอย่างของมนุษย์นั้นมีอิทธิพลและผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตทางสังคม ด้วยเหตุนี้ศาสนาอิสลามจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องนี้ ด้วยเหตุที่ว่ามนุษย์จะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น จะต้องคบหาสมาคมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทั้งหลาย จึงจำเป็นต้องมีมารยาทที่ดีงาม.....

แนวทางปฏิบัติของศาสดา (ซ็อลฯ) การอยู่ร่วมกันอย่างสันติความมีจิตเมตตาและความสุภาพอ่อนโยน เป็นคุณลักษณะประการหนึ่งซึ่งนับได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากในแนวทางปฏิบัติทางสังคมของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ทั้งในระดับภายในและระหว่างประเทศ  มิฉะนั้นแล้วพื้นฐานสำหรับการชี้นำ (ฮิดายะฮ์) และการเผยแผ่สาส์นของพระผู้เป็นเจ้าจะไม่เกิดขึ้น......

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

0701611
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
173
712
2886
694454
885
15948
701611

พฤ 02 เม.ย. 2020 :: 07:14:12