ครรลองจริยธรรม
Powered by OrdaSoft!

สายสัมพันธ์ทางสังคม ที่ศรัทธาชนพึ่งมีต่อกันหนึ่งในประเด็นที่สำคัญยิ่งสำหรับทุกสังคม คือสายสัมพันธ์และความผูกพันที่สมาชิกในสังคมนั้นๆ มีให้ต่อกัน หากสังคมใดก็ตามที่ต้องการประสบความสำเร็จและดำเนินไปในเส้นทางที่ถูกต้องแล้ว แน่นอนยิ่งว่าสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคมดังกล่าวจะต้องเป็นไปด้วยดี.......

อย่าให้มัสยิดร้องเรียนต่ออัลลอฮ์ในวันกิยามะฮ์สถานะที่เป็นพิเศษของมัสยิดในอิสลามนั้น จำเป็นต้องได้รับความสนใจที่เหมาะสมจากสังคมอิสลาม หากมิเช่นนั้นแล้วมัสยิดจะไปร้องเรียนต่อพระผู้เป็นเจ้าในวันกิยามะฮ์......

เป้าหมายและคุณค่าของการอิบาดะฮ์ (การเคารพภักดีพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 1ผลของการเคารพภักดีพระผู้เป็นเจ้า คือการหลุดพ้นออกจากขอบเขตจำกัดอันเล็กน้อยของการยึดติดตัวตน การหลุดพ้นออกจากขอบเขตของความทะเยอทะยานและอารมณ์ปรารถนาต่างๆ ที่เป็นความจำกัดและชั่วคราว กล่าวอีกสำนวนหนึ่งก็คือ ผลของอิบาดะฮ์.......... 

การสังหารผู้บริสุทธิ์โดยเจตนา คือหนึ่งในบาปใหญ่การสังหารผู้บริสุทธิ์โดยเจตนา เป็นหนึ่งในบาปใหญ่ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดการลงโทษที่รุนแรงไว้ คัมภีร์อัลกุรอานให้ความสำคัญอย่างมากในการรักษาเกียรติและชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์ เมื่อใดก็ตามที่ผู้บริสุทธิ์ถูกสังหาร นั้นหมายถึงสิทธิในการมีชีวิตและการดำเนินชีวิตถูกเอาออกไปจากเขา.....

ปรัชญาธรรมเทศนาของนมาซวันศุกร์ ในทัศนะของอิมามริฎอ (อ.) ส่วนที่สำคัญที่สุดของนมาซวันศุกร์ซึ่งเป็นเหตุผลหลักสำหรับการเข้าร่วมและการมารวมตัวกันของชาวมุสลิมในการนมาซที่ยิ่งใหญ่นี้ ก็คือ คุฏบะฮ์ (ธรรมเทศนา) ของนมาซวันศุกร์ ซึ่งในคุฏบะฮ์นั้นจะมีการพูดถึงเนื้อหาต่างๆ ที่สำคัญทางด้านการเมืองและการอิบาดะฮ์......

ผู้ที่มีมารยาททรามจะมีชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในสังคมพฤติกรรมบางอย่างของมนุษย์นั้นมีอิทธิพลและผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตทางสังคม ด้วยเหตุนี้ศาสนาอิสลามจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องนี้ ด้วยเหตุที่ว่ามนุษย์จะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น จะต้องคบหาสมาคมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทั้งหลาย จึงจำเป็นต้องมีมารยาทที่ดีงาม.....

แนวทางปฏิบัติของศาสดา (ซ็อลฯ) การอยู่ร่วมกันอย่างสันติความมีจิตเมตตาและความสุภาพอ่อนโยน เป็นคุณลักษณะประการหนึ่งซึ่งนับได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากในแนวทางปฏิบัติทางสังคมของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ทั้งในระดับภายในและระหว่างประเทศ  มิฉะนั้นแล้วพื้นฐานสำหรับการชี้นำ (ฮิดายะฮ์) และการเผยแผ่สาส์นของพระผู้เป็นเจ้าจะไม่เกิดขึ้น......

“กุญแจ” สู่ขุมคลังของคำสอนแห่งพระผู้เป็นเจ้าการอธิบายถึงบทบาทของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) นั้น ท่านอิมาม (อ.) ได้แนะนำอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) ว่าเป็นประตูและกุญแจไขสู่ขุมคลังของความรู้แห่งพระผู้เป็นเจ้า และในอีกสำนวนหนึ่งได้กล่าวถึงท่านเหล่านั้นในฐานะครูเพียงผู้เดียวที่จะแนะนำให้รู้จักบทบัญญัติต่างๆ ของศาสนา.....

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 45 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

0666702
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
77
319
77
664262
10267
16583
666702

อ 26 ม.ค. 2020 :: 01:48:10