ครรลองจริยธรรม
Powered by OrdaSoft!

ความไว้วางใจ (อะมานะฮ์) สิ่งที่ต้องพึงรักษาปฏิบัติ หนึ่งในคำสอนที่สวยงามที่สุดของอิสลามและเป็นคุณลักษณะทางด้านจริยธรรมที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินชีวิตทางสังคม นั่นก็คือ การให้ความสำคัญต่อความไว้วางใจ (อะมานะฮ์) และการรักษาทรัพย์สินและสิ่ง....

ดุอาอ์ (การวิงวอนขอ) เครื่องมือที่ดีที่สุดในการจัดการกับศัตรูดุอาอ์และการอธิษฐานวิงวอนขอเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการผูกสัมพันธ์จิตวิญญาณของมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่ง การกระทำ (อะมั้ล) ดังกล่าวนี้มีความสำคัญมากถึงขั้นที่ในโองการต่างๆ ของ.....

เป้าหมายของการถือศีลอด คือการเสริมสร้างจิตวิญญาณอิบาดะฮ์ในความหมายโดยทั่วไปของอิสลามนั้น ครอบคลุมถึงทุกๆ การกระทำ (อะมั้ล) ที่เป็นที่อนุมัติ (มุบาห์) ตามศาสนบัญญัติ ที่มนุษย์จะปฏิบัติมันด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ (อิคลาศ) (เช่นการกิน การดื่ม การพักผ่อน การทำงาน ฯลฯ) เพื่อ....

บุคคลที่ไม่ควรคาดหวังต่อการอภัยโทษจากพระผู้เป็นเจ้าเนื้อหาส่วนนี้ของดุอาอ์อิฟติตาห์ ได้ให้แง่คิดและข้อเตือนสติแก่เราว่า แม้ความเมตตาและการให้อภัยของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่ง จะมีมากมายเพียงใดก็ตาม แต่ก็มีเงื่อนไขและ...

แนวทางสำหรับการขัดเกลาตน เพื่อเสริมสร้างความยำเกรงพระผู้เป็นเจ้า (ตักวา)คัมภีร์อัลกุรอานได้อธิบายถึงเป้าหมายของการถือศีลอดว่า เพื่อเสริมสร้างตักวา (ความยำเกรงพระผู้เป็นเจ้า)  นั่นหมายความว่า ในเดือนนี้ ผู้ถือศีลอดได้รับโอกาสที่จะทำให้ตักวา (ความยำเกรงพระผู้เป็นเจ้า) เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงใน.....

คุณค่าของการถือศีลอดในมุมมองของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.)การถือศีลอด คือศาสนบัญญัติประการหนึ่งของอิสลาม เช่นเดียวกับศาสนบัญญัติอื่นๆ ของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งมนุษย์ไม่อาจที่จะรับรู้และประจักษ์ถึงคุณค่าและปรัชญาทั้งหมดของมันได้ ความรู้อัน....

การถือศีลอดที่ถูกยอมรับ"ความถูกต้อง" (เซี๊ยะห์หะฮ์) และ "การยอมรับ" (กอบูล) คือคำสองคำที่ถูกนำมาใช้งานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอิบาดะฮ์ (การนมัสการและการเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า) มากที่สุด

ผู้ศรัทธาต่อพระเจ้าและปรโลกที่หาใช่ผู้ศรัทธาที่แท้จริงไม่! มุนาฟิก (คนสับปลับ) ก็เหมือนกับหนูในท้องทุ่งหรือในทะเลทรายที่จะสร้างปากรังของมันไว้สองทาง โดยที่มันจะเปิดปากทางหนึ่งไว้เพื่อการเข้าออกและจะปิดอีกปากทางหนึ่งไว้...

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 90 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

0551596
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1496
1630
8203
531591
25416
46370
551596

พฤ 19 ก.ย. 2019 :: 18:12:04